อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สดช. ร่วมงาน ASEAN CIO FORUM 2019

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมงาน ASEAN CIO FORUM 2019 : ACF ครั้งที่ 7 โดยเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ASEAN DIGITAL TRANSFORMSTION calls for Cooperation & Collaboration” พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.


สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ร่วมงาน ASEAN CIO FORUM 2019 : ACF ครั้งที่ 7 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ASEAN CIO Association (ACIOA) ในหัวข้อ "Cultivating Our Young Generation to Reach New Height and Inclusion, Adopting Disruption by Driving Digital Leadership Influencing CHANGE" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการ สดช. กล่าวว่า งาน ASEAN CIO FORUM 2019 : ACF ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกภาคส่วน ซึ่งภายในงานยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเสวนาร่วมผู้แทนอาเซียน ในหัวข้อ “ASEAN DIGITAL TRANSFORMSTION calls for Cooperation & Collaboration” ซึ่งเป็นเนื้อหาประเด็นที่นำเสนอให้เห็นบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของประชาชน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างมีศักยภาพ


 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17