อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วพน.14 นำเสนอโครงการ 'เบญมาศ'แชมป์-'อาทิตย์'ดาวเด็กดี

"วพน.14" นำเสนอโครงการแต่ละกลุ่มก่อนปิดการอบรม "เบญจมาศ" คว้ารางวัล Best Project Presentation Award ขณะที่ "อาทิตย์" ได้รางวัล "ดาวเด็กดี" จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.52 น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรม เชอราตัน หัวหิน จ. เพชรบุรี สถาบันวิทยาการพลังงาน (TEA) จัดให้มีการนำเสนอโครงการ (Project Presentation) ของ กลุ่ม วพน.14 ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ที่มี นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เป็นประธานรุ่น วพน.14 โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินสำหรับการนำเสนอโครงการ มีทั้งหมด 6 กลุ่ม แยกเป็น

1) กลุ่มบงกช  “E&P จุดประกายพลังงาน เพื่ออนาคตไทยที่ก้าวไกลและยั่งยืน”2) กลุ่มเบญจมาศ “Sustainability กับธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีของไทย”3) กลุ่มอาทิตย์ “นวัตกรรมพลาสติกชั้นสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”4) กลุ่มทานตะวัน “โครงการต้นแบบ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานทดแทน (โครงการระบบบำบัดน้ำเสียหนองปลาเฒ่า)”5) กลุ่มเอราวัณ “การผลิตไฟฟ้าตามแนวคลองชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม”6) กลุ่มไพลิน “Utilizing the Agri-Map for Palm Oil for the production of Biodiesel”ในการนี้ กลุ่มเบญจมาศ ได้รับรางวัล Best Project Presentation Award ขณะที่ กลุ่มอาทิตย์ ได้รับรางวัล "ดาวเด็กดี" ทั้งนี้ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ จะมีพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร วพน. 14 โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี