อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

'สถาบันพระปกเกล้า'อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองฯ รุ่นที่ 23

สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.59 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันพระปกเกล้า ได้นำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) มาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารหลักสูตรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประมาณ 150 คน และมีนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานรุ่นที่ 23 เป็นหัวหน้าคณะ  ซึ่ง ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 23 ในฐานะเจ้าบ้าน นายชัยชนะ  เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมให้การต้อนรับที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 


นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมาและเจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ได้มีการสืบทอดอารยธรรมต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้สืบสานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้สโลแกน “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เพื่อ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช
  


นอกจากนี้คณะ ฯได้รับฟังการบรรยายจาก ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชและความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก หลังจากนั้นจึงเดินทางเขาร่วมรับฟัง บรรยายสรุปและศึกษาดูงาน หัวข้อ ความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเพชรจริก  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 


สำหรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ปปร.23 ยังมีกำหนดในการร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกหลายจุด เช่น ในวันนี้ (26 ต.ค.)  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการจัดการปัญหาน้ำกร่อย ณ พระตำหนักประทับแรมปากพนัง ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง  และเดินทางเขารับฟังบรรยายสรุปเรื่อง ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การรับใช้สังคมเพื่อเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 27 ต.ค. 2562 คณะจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมและกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อไป.
-----------------------------------------------------------

ไพฑูรย์  อินทศิลา นครศรีธรรมราช
                          

บอกต่อ : 11