อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

"ศรีธารารักษ์ 8"ขจัดคราบน้ำมัน"เจ้าพระยา"

บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน โดยไม่ต้องรอเรื่อลำอื่น พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เผยว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของน้ำมันจึงมีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการรั่วไหลของน้ำมัน ทางกรมฯ ได้ร่วมกับเอกชน เช่น กลุ่มสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ Oil Industry Environmental Safety Group Association (IESG) ที่มีผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันเป็นสมาชิก ร่วมซ้อมแผน วางแผน หากเกิดกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีการดูแลจัดการ และขจัดเก็บคราบน้ำมัน โดยบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ต่อเรือศรีธารารักษ์ 8 ไว้ ประจำที่ท่าเรือโรงกลั่นบางจากฯ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปากร่องน้ำ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เปิดใช้งานเรือ“ศรีธารารักษ์ 8” พร้อมการติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน เรือลำเดียวจบในตัวเดียว เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันที่สามารถจัดเก็บคราบน้ำมันได้ถึง 10,000 ลิตร โดยติดตั้งระบบจัดกักคราบน้ำมันข้างเรือพร้อมใช้งาน (Side Collecting Boom) พร้อมชุดจัดเก็บคราบน้ำมัน (Belt Skimmer) สามารถกักเก็บคราบน้ำมันได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอปฏิบัติการร่วมกับเรือลำอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ต้องใช้เรือ 3 ลำร่วมกัน จึงจะดำเนินการขจัดคราบน้ำมันได้ โดยใช้เวลาที่มากเกิดไปอาจทำให้เกิดความรั้วไหลของน้ำมันได้ และมีระบบดับเพลิงประจำบนเรือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีห้องประชุมภายในเรือที่สะดวกต่อการวางแผนดำเนินการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” เป็นเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตใช้สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง มีความยาว 25 เมตร กว้าง 6 เมตร ใช้จำนวนคนประจำเรือ 3 คน รองรับผู้โดยสารได้ 25 คน ทางบางจากฯ ร่วมออกแบบ และต่อเรือขึ้นเมื่อปี 2560 โดยบริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด บริษัทของคนไทย โดยชื่อเรือเป็นการตั้งชื่อจากพนักงานบางจากฯ ที่ร่วมส่งชื่อประกวด 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น