อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

"ศรีธารารักษ์ 8"ขจัดคราบน้ำมัน"เจ้าพระยา"

บางจากฯ ร่วมดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดใช้งานเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” ติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน โดยไม่ต้องรอเรื่อลำอื่น พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เผยว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของน้ำมันจึงมีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการรั่วไหลของน้ำมัน ทางกรมฯ ได้ร่วมกับเอกชน เช่น กลุ่มสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ Oil Industry Environmental Safety Group Association (IESG) ที่มีผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันเป็นสมาชิก ร่วมซ้อมแผน วางแผน หากเกิดกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีการดูแลจัดการ และขจัดเก็บคราบน้ำมัน โดยบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ต่อเรือศรีธารารักษ์ 8 ไว้ ประจำที่ท่าเรือโรงกลั่นบางจากฯ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปากร่องน้ำ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เปิดใช้งานเรือ“ศรีธารารักษ์ 8” พร้อมการติดตั้งระบบจัดเก็บคราบน้ำมัน เรือลำเดียวจบในตัวเดียว เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันที่สามารถจัดเก็บคราบน้ำมันได้ถึง 10,000 ลิตร โดยติดตั้งระบบจัดกักคราบน้ำมันข้างเรือพร้อมใช้งาน (Side Collecting Boom) พร้อมชุดจัดเก็บคราบน้ำมัน (Belt Skimmer) สามารถกักเก็บคราบน้ำมันได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอปฏิบัติการร่วมกับเรือลำอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ต้องใช้เรือ 3 ลำร่วมกัน จึงจะดำเนินการขจัดคราบน้ำมันได้ โดยใช้เวลาที่มากเกิดไปอาจทำให้เกิดความรั้วไหลของน้ำมันได้ และมีระบบดับเพลิงประจำบนเรือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีห้องประชุมภายในเรือที่สะดวกต่อการวางแผนดำเนินการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรือ “ศรีธารารักษ์ 8” เป็นเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตใช้สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง มีความยาว 25 เมตร กว้าง 6 เมตร ใช้จำนวนคนประจำเรือ 3 คน รองรับผู้โดยสารได้ 25 คน ทางบางจากฯ ร่วมออกแบบ และต่อเรือขึ้นเมื่อปี 2560 โดยบริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด บริษัทของคนไทย โดยชื่อเรือเป็นการตั้งชื่อจากพนักงานบางจากฯ ที่ร่วมส่งชื่อประกวด 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30