อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เสียงจากเวทีMr Gay World Thailandกับโจทย์ที่ท้าทาย

ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ เสียงจากเวที Mr Gay World Thailand กับโจทย์ที่ท้าทาย ทำอย่างไรให้ละอคติเรื่องเพศ และมองความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นจริง พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.


สัปดาห์นี้เปลี่ยนจากการเล่าเรื่องการเมืองที่สาละวันเตี้ยลงๆ อยู่แค่ไม่กี่ประเด็น เช่น นายกฯ จะมาชี้แจง กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือเปล่า ใครจะเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ซึ่งก็ไม่รู้จะเถียงกัน สาดโคลนกันเยอะแยะอะไรหนักหนา) มาเล่าเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างดีกว่า สิทธิมนุษยชนมีใจความหลักๆ คือทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น เพศ ความพิการ

เรื่องเพศ ในปีนี้ถือว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมาก ตั้งแต่การส่งเสริมบทบาท ที่มี ส.ส.เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ ( LGBT ) เข้าสภาฯ ได้ 4 คน มีการแก้ไขตำราเรียนสุขศึกษาที่สร้างความเข้าใจว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศเป็นพวกวิปริต และจะต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน มหาวิทยาลัยมีการยอมรับอัตลักษณ์กลุ่มข้ามเพศให้แต่งกายตามเพศสภาพมากขึ้น จะผลักดันกฎหมายคู่ชีวิตและกฎหมายรับรองเพศสภาพ ( คนข้ามเพศใช้นางสาวได้ )

พื้นที่หนึ่งที่พยายามสื่อสาร หาทางแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากเพศวิถี (อัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกมา) และได้ทำมาเป็นปีที่ 4 แล้วคือ เวที Mr Gay World Thailand (MGT) จัดโดยองค์กรบางกอกเรนโบว์ เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เกย์ทุกรูปแบบ เกย์ล่ำ เกย์หมี เกย์ผอม เกย์สาว เกย์แมน และช่วงอายุกว้างตั้งแต่ 18-45 ปีได้ประกวด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดกัน ปีนี้เปิดกว้างเพิ่มอัตลักษณ์คือมีทั้งเกย์พิการและตัวแทน sex worker ร่วมประกวดด้วย

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องการสะท้อนคือปัญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งถ้าจะมองให้เป็นพื้นฐานที่สุด คือการที่สังคมยอมรับชุดความคิดแบบทวิลักษณ์ ( binary ) เช่น มืดสว่าง ขาวดำ ชายหญิง เมื่อกลุ่ม LGBT ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นทวิลักษณ์ เป็นชายรักชาย หญิงรักหญิง ก็ถูกผลักออกจาก “ความเป็นปกติ” นำไปสู่การไม่ยอมรับ และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งการได้สิทธิไม่เท่าเทียม การถูกตีตราหรือใช้ภาพเหมารวมว่าไม่ดี การใช้ความรุนแรงด้วยการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBT เป็นอย่างไร มีความเห็นจากผู้เข้าประกวด MGT ได้สะท้อนออกมาผ่านการสื่อสารในพื้นที่โซเชี่ยลเน็ตเวิร์คของพวกเขา และมีประเด็นที่น่าสนใจที่น่านำมากล่าวถึง โดยผู้เข้าประกวดสองคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องการแก้ไขความไม่เท่าเทียมคนแรก คือ “หมี-กฤษฏิ์ เพียรมุ่งสัมพันธ์” ผู้เข้าประกวดMGT หมายเลข 13 ที่มองว่า ปัญหาแรกของการไม่ยอมรับ LGBT คือเรื่องวิธีคิด

กฤษฏิ์แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่า “เรื่องความไม่เข้าใจมันมาจากวิธีคิด ( mind set ) ของสังคม เราต้องทำให้สังคมมองไปที่พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรกว่า คนเรามีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ความเป็นมนุษย์มีความหลากหลาย แต่ความหลากหลายไม่ได้ชี้ว่าใครมีคุณค่าด้อยกว่าใคร วิธีสร้างการยอมรับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำระยะยาวครับ คือการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร ตั้งแต่บทเรียนในระดับเด็กเลยว่า ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิด”

“ผมดีใจที่ในปีนี้มีการเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆ อย่างคุณกิตตินันท์ ธรรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้ง เคลื่อนไหวจนแก้ไขบทเรียนสุขศึกษาที่เคยสร้างภาพจำหรือตีตราว่า LGBT ผิดปกติ ใครเป็นต้องมีความทุกข์ ให้เกิดความเข้าใจว่านั่นคือชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วเด็กๆ ควรปฏิบัติตัวหรือมีความคิดต่อเพื่อน LGBT อย่างไร ซึ่งควรจะต้องมีการแนะแนวผู้ปกครองที่ยังเป็นคนรุ่นเก่าให้เข้าใจด้วยว่า อัตลักษณ์มันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมันต้องเคารพตัวตนกัน”“การให้ความรู้กับสังคมไม่ใช่แค่บทเรียน  แต่คือการสื่อสารด้วย การผลิตสื่ออะไรต่างๆก็ต้องเลิกการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นลบ เลิกใช้คำที่เป็นลบ และเลิกทำให้เห็นว่า LGBT เป็นสิ่งที่แปลกแยก หรือสร้างภาพเหมารวมประเภทต้องเป็นตัวตลก ต้องผิดหวังในความรัก ทำให้มันเห็นว่า LGBT คือรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบหนึ่ง คนทำงานธรรมดาๆ ทั่วไปก็คือ LGBT ได้ หรือส่งเสริมบทบาทของคนที่เป็น LGBT ที่โดดเด่นให้คนเห็นคุณค่าเขามากกว่าเอาเรื่องเพศมาตีกรอบ”

“เมื่อเราสร้างภาพลักษณ์ว่า LGBT ไม่ใช่ความแปลกแยกในสังคมตั้งแต่เด็ก พอมีความเข้าใจ เรื่องกรอบเพศที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมมันก็ค่อยๆ สลายไปเองในคนรุ่นใหม่ๆ ผมว่าการเรียนการสอนและการสื่อสารคือตัวแปรสำคัญ แล้วทีนี้ความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นตามมา ขณะนี้ประเทศไทยอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อ LGBTคือการยอมรับว่ามีตัวตนนะครับ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมบทบาท และเรื่องกฎหมายนโยบายอะไรก็ยังไม่เท่าเทียม”

“อย่างเช่น พ.ร.บ.คู่ชีวิต มันก็ไม่ได้ทำให้การแต่งงานของ LGBT เท่าเทียมเท่าชายหญิง ซึ่ง 22 พ.ย. เขาก็จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่า กฎหมายสมรส คือ ปพพ.1448 นี่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่ทุกคนต้องเสมอภาคกันตามกฎหมายหรือเปล่า แต่เรื่องการผลักดันนี่คือการศึกษาและการสื่อสารสำคัญ ไม่ใช่เราเรียกร้องกันในหมู่ LGBTแต่เราต้องทำให้กลุ่มชายหญิงทั่วไปตระหนักด้วยว่า LGBT ก็ต้องได้รับความเท่าเทียม แล้วพลังการผลักดันจะแข็งแรงขึ้น”ในเรื่องการผลักดันกฎหมายคู่ชีวิต อาร์ค-สาโรจน์ คุณาธเนศ ผู้เข้าประกวด MGT หมายเลข 23 ก็มีความเห็นวิพากษ์ในเชิงความหมายของครอบครัวว่า ชุดความเชื่ออนุรักษ์นิยมยังมองถึงต้องมีพ่อแม่ และมีบุตรที่สืบสายเลือดมาจากพ่อแม่ มันทำให้กลุ่ม LGBT เหมือนต้องยอมจำนนด้วยเพศสภาพของตัวเอง ซึ่งอาจต้องรื้อถอนบางอย่างที่เป็นอคติออกไป มองทุกอย่างอย่างเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ มองสิทธิโดยไร้กรอบเพศ ใช้ความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นทุกอย่างก็ดี”

“มันมีรายงานข่าวจากการทำวิจัยต่างประเทศว่า การยอมรับการสมรสเพศเดียวกันมันลดอัตราการฆ่าตัวตายของกลุ่ม LGBT ได้ ผมมองว่า ถ้ารัฐรับรองกฎหมาย คือเป็นชั้นนโยบาย มันก็ส่งผลอีกด้านหนึ่งถึงในระดับการศึกษา หรือการสื่อสาร ก็จะเห็นเรื่องความเป็น LGBT เป็นเรื่องปกติ เด็กที่เป็น LGBT ก็จะไม่รู้สึกแปลกแยก และเด็กคนอื่นก็ไม่ได้เห็นว่า เด็ก LGBT ด้อยกว่า การกลั่นแกล้งรังแกกันก็มีแนวโน้มลดลงไปด้วย”“แรงผลักดันที่สำคัญให้เรื่องสิทธิของ LGBT ออกมาได้เป็นนโยบายจริงคือเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแสดงพลัง ร่วมกันขับเคลื่อน มันไม่ใช่แค่เสียง LGBT แต่ LGBT ต้องรณรงค์สื่อสารกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมให้เห็นความสำคัญของความเท่าเทียมให้ได้ด้วย ผมมองว่า อันหนึ่งที่สำคัญคือการสื่อสารล้างภาพเหมารวมในเชิงลบเกี่ยวกับเกย์ เช่นเป็นพวกมั่วเซกส์ ทำให้เห็นว่าเกย์ก็มีลักษณะอื่นๆ ทำงานดีๆ มีศักยภาพได้ พอล้างภาพได้การสนับสนุนก็ตามมา”

โดยภาพรวมที่ผู้เข้าประกวดทั้งสองคนแสดงความเห็นคือการเปลี่ยนวิธีคิดของสังคม ซึ่งต้องใช้การสื่อสาร และการรวมกลุ่มกันในการผลักดัน เปลี่ยนความคิดว่า “ความหลากหลายทางเพศ” ไม่ใช่มีแค่ LGBT แต่มันคือทุกเพศ เสียงจะดังออกไปได้เมื่อทำให้คนมองข้ามกรอบเพศไปมองถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน การรวมกลุ่มกันนี้ตรงกับแนวคิดของเวทีปีนี้คือ “we are family” นั่นเอง ซึ่งการประกวดจะจัดที่แมมโบ้คลับ ย่านพระรามสาม วันที่ 24 พ.ย.นี้

ละอคติเรื่องเพศ และมองความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม เป็นโจทย์ที่ท้าทาย แต่มันต้องทำให้เกิดขึ้นได้จริง.

ทั้งนี้ ติดตามการประกวดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก mr gay world Thailand
........................................
คอลัมน์ : ที่เห็นและเป็นอยู่
โดย “บุหงาตันหยง”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%