อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

พระใบฎีกาจวน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูมงคลวิบูลกิจ

โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ พระใบฎีกาจวน ปริปุณฺโณ (จร.ชท.) วัดหนองกระทู้ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูมงคลวิบูลกิจ” พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.04 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ พระใบฎีกาจวน ปริปุณฺโณ (จร.ชท.) เจ้าอาวาส วัดหนองกระทู้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศเป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูมงคลวิบูลกิจ รับสัญญาบัตรพัดยศ และตราตั้ง เป็นธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอาราม โดยสมควร ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

พระครูมงคลวิบูลกิจ กล่าวว่า อาตมาได้ขึ้นมาจำพรรษาที่วัดหนองกระทู้ ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง มีพระสงฆ์จำพรรษาไม่มาก มีสิ่งถาวรวัตถุ หรือสิ่งก่อสร้างไม่มาก จึงเริ่มพัฒนาวัดพร้อมเผยแพร่ บำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วสารทิศ ได้สร้างถาวรวัตถุเป็นพระพุทธรูป พร้อมปรับปรุงถนนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อมาได้พัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างพระพุทธรูป ศาลาเอนกประสงค์ หรือศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และอบรมศีลธรรม คุณธรรมแก่สาธุชนทั่วไป ที่ผ่านมาวัดได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างถาวรวัตถุจำนวนมากนอกจากนี้ได้ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณะกุศลและสาธารณะประโยชน์จำนวนมาก ตามความเหมาะสม ทั้งด้านศาสนา การศึกษา สาธารณสุข การแพทย์  สาธารณภัย กีฬา ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวัดมาตลอด พร้อมส่งเสริมอาชีพชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ ซึ่งทางวัดยืนยันเจตนารมณ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านด้วย

จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีเดินทักษิณาวัตรแห่สัญญาบัตรพัดยศและตราตั้ง รอบพระอุโบสถวัดหนองกระทู้ จำนวน 3 รอบ ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ โดยได้จัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองเป็นที่น่าปลาบปลื้มใจยิ่งนัก

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%