อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เช็กดวงประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.21 น. เที่ยงจริง เวลา 12.04 น. เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น.


สุริยคติกาล วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.21 น. เที่ยงจริง เวลา 12.04 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.47 น. จันทร์ขึ้น เวลา 03.38 น. ฤกษ์บน(นภดล) ใช้กำหนดกิจการงานที่จะทำ

วันนี้ เวลา 00.00-13.06 น. ดาวจันทร์ (2) เสวยหัตถนักษัตรฤกษ์ที่ 13 ประกอบด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ภูมิปาโล แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เวลา 13.07-24.00 น. ดาวจันทร์ (2) เสวยจิตรานักษัตรฤกษ์ที่ 14 ประกอบด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์หรือเวสิโยแห่งฤกษ์ เทศาตรี แปลว่า ข้ามถิ่น หมายถึงฤกษ์พ่อค้าข้ามถิ่น เสาร์ (7)-เป็นวันอธิบดีตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร (เหนือ) เป็นศรี (6) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ (ใต้) เป็นกาลี (4) สีประจำวัน-สีดำ (7) สิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน (6) สีอัปมงคล-สีเขียวสด (4) ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีพิจิก (ดาว 6) ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีตุล (ดาว 4)

เกิดวันนี้ เด็กชาย มีรูปร่างหน้าตาดี มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไว ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ ความจำดี คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ กล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ฐานะการเงินดี เด็กหญิง มีรูปร่างหน้าตาดี ต้องพึ่งตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน เรียนดี มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ มีเหตุผล ละเอียดลออ มัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง มีการศึกษาดี จะมีชื่อเสียง เป็นครูบาอาจารย์ ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัวเกิดวันอาทิตย์ มีเรื่องใช้เงินอยู่เสมอ ญาติบุตรบริวารทำให้มีรายจ่ายมากขึ้น เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ ควรระวังสุขภาพของตนเองและเด็ก ๆ คนใต้ปกครองให้ดี การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดี มีโอกาสเดินทางเพราะหน้าที่การงาน มีบุคคลสำคัญเข้ามาคบหาสมาคมด้วย จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีลาภเป็นของเก่า มีมิตรสหายเก่า ๆ แวะเวียนไปมาหาสู่ มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม

เกิดวันจันทร์ จะมีการเดินทางเร่งด่วน มีปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น มีการขยายธุรกิจออกไป มีการขยายและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำนักงาน ประกอบกิจการใดต้องอาศัยความมานะอดทน ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ลาภ แต่จะมีเรื่องไม่สบายใจ ต้องใช้จ่ายเสียทรัพย์สินเงินทอง เงินทองควรออมไว้บ้าง การงานมีปัญหาต้องแก้ไข การเดินทางควรตรวจสภาพยานพาหนะให้ดี มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

เกิดวันอังคาร บริวารเข้าแถวกันดีและให้การสนับสนุน โชคดีได้ลาภเป็นของเก่า มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ จะได้รับของฝากของขวัญจากคนรัก จะได้พบญาติมิตรที่เคยมีความผูกพันในอดีต คนรักมีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การมีภาระความรับผิดชอบมากทำให้เกิดความ เครียด ควรหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนบ้าง ควรทำบุญทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาบ้าง การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หากมีการต่อสู้ก็จะประสบชัยชนะ

เกิดวันพุธ จะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ บริวารเข้าแถวกันดีและให้ การสนับสนุน โชคดีได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่า ๆ ที่ทำไว้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ ควรกราบไหว้บูชาพระปางป่าเลไลยก์จะทำให้ชะตาดีขึ้น จะมีโครงการงานใหม่ ๆ เข้ามา จะได้บุตรบริวารและมีอะไรใหม่ ๆ เป็นนักค้นคว้าที่มีความมานะพยายาม คนทางไกลเดินทางมาหา ได้ของฝากของขวัญ ของหายจะได้คืน มีโชคลาภเพิ่มพูนมากขึ้น ทำกิจการใด ๆ จะสำเร็จสมความประสงค์ จะได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น

เกิดวันพฤหัสบดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลก ๆ จะมีการเดินทางติดต่อกับชาวต่างถิ่นต่างแดน จะได้รับมอบหมายให้ติดตามทวงหนี้ จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะ ๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายปรับปรุงการงานเดิมจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน แต่จะมีลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง ศัตรูจะพ่ายแพ้ สิ่งของและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่สูญหายหรือหาไม่พบจะได้คืน มีโชคด้านอาหารการกิน จะได้รับฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี

เกิดวันศุกร์ มีโอกาสได้ร่วมงานสังคม จะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย ควรระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย การงานจะประสบความสำเร็จ มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยน แปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น ญาติพี่น้องจะเจ็บป่วย ได้เพื่อนทางไกล มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกับคนรัก ระวังผู้ร้ายหาโอกาสขโมยทรัพย์สิน มีคนพยายามจะสร้างความเดือดร้อนให้

เกิดวันเสาร์ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญมีความรับผิดชอบสูง ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ มีความสำเร็จเกิดลาภผล เข้าไหนเข้าได้ทุกระดับชั้น มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ การเงินหมุนเวียนดี จะได้ศึกษาวิชาแปลก ๆ เรื่องร้าย ๆ หากได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงทีเรื่องร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นดี เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นหัวหน้า.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25