อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กลุ่มทรู รับโล่ "ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย"

กลุ่มทรู รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.15 น.


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายวิเชาวน์   รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร จากการร่วมดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 
ซึ่งกลุ่มทรู เป็น 1 ใน 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้การส่งเสริมและความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของกลุ่มทรู มาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ ครอบคลุมครบ 39,829 ห้องเรียน โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้โรงเรียนและชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้จากทั่วโลกได้อย่างทัดเทียม รวมถึงจัดตั้ง Learning Center รวม   9 แห่งใน 5 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและนักเรียนได้แบ่งปันองค์ความรู้ เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน อีกทั้ง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 เครื่องแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 17 จังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ จัดหาทุนทั้งในส่วนแผนพัฒนาโรงเรียน และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกว่า 500 โรงเรียน อีกทั้ง ยังส่งพนักงานจิตอาสากว่า 330 คน เพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดจ้างผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)  อีก 200 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงเรียน ส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และคนในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จในความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วนในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนน O-Net ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่ 3 ตลอดจนเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ จัดเต็มเวิร์คช้อป 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28