อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

รองพ่อเมืองประจวบฯ เปิดงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว

รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดการแถลง แผนงานนำเสนอทิศทางส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ ในปี 2563 เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.37 น.


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่โครงการ The Sunset Hua Hin เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดการแถลง แผนงานนำเสนอทิศทางส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ ในปี 2563 โดยมี น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ กล่าวรายงาน มี  นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ประจวบฯ นายเทิดศักดิ์ ภูโชคศิริ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ตลอดจน สื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ประจวบฯ เข้าร่วม ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกด้วย น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.ประจวบฯ กล่าวว่า กิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ ทิศทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัด ในปีหน้า 2563 ซึ่งบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกันกับภาครัฐ อย่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และภาคเอกชนมี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ทั้งนี้ทุกภาคส่วน ได้เตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี 2563 และเตรียมกำหนดโปรแกรมกิจกรรม การจัดงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ การสำรวจ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ ให้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวพื้นที่ จ.ประจวบฯ อีกด้วย จากนั้น ได้มีงานแถลงข่าวการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของเมืองหัวหิน ภายใต้แบรนด์ “ Hua Hin : Thai Authentic Beach” โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานแถลง พร้อมกล่าวถึง ความพร้อมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน ร่วมกับ นายศรายุธ เอกะหิตานนท์ ผู้บริหาร Let’s sea Hua Hin Al Fresco Resort ซึ่งเป็นผู้ประสบการณ์ในการทำการตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มาพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นในการนำ Branding มาใช้ในด้านการตลาดท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน  และนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ กล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินในการสร้างการรับรู้ Branding Hua Hin   ทั้งนี้โดยมี น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.ประจวบฯ ได้เผยถึงที่มาและความสำคัญของการจัดทำ Branding Hua Hin ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นในการนำ Branding มาใช้ในด้านการตลาดท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน ในปี 2563

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54