อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดปี 2562

ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี 2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น.


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกผลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 จำนวน 1,411 รางวัล ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
สามารถตรวจผลการออกสลาก ดังนี้
- เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- สำนักงานจัดหารายได้ สภากาดไทย โทร. 0-2256-4440-3 0-2255-9911 และ 0-2251-1218 ต่อ 124
- www.redcrossfundraising.org

ตรวจและรับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2590-9256-7, 0-2590-5898 หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่ง ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาราชการ (หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%