อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ETDA ประกาศรางวัล eASIA Awards 2019

ETDA ประกาศรางวัล eASIA Awards 2019 ยิ่งใหญ่ พร้อมส่งไม้ต่อมาเลเซียเดินหน้าเป็นเจ้าภาพประชุม AFACT ครั้งที่ 38 ปีหน้า อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.


สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม AFACT Plenery ครั้งที่ 37 และการมอบรางวัล eASIA Award 2019 ขอขอบคุณทั้ง 20 ประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิกที่ให้การตอบรับเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-transaction) ด้านการนำเข้าส่งออกเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมองค์กร ทั้งในแง่ของกลยุทธ์ ทิศทาง และการลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและแนวทางขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ต้องการให้เป็นโลกไร้พรมแดน เพื่อช่วยลดความซับซ้อนทางการทำงานลงให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ ETDA ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานยังได้จัดพิธีส่งมอบ Token เกียรติยศให้กับ มร. กาเนซ คูมาร์ บังการ์ Vice Chair PIKOM ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน AFACT Plenery ครั้งที่ 38 ในปี 2020
  

             
สำหรับรางวัล eASIA Award 2019 นับเป็นการประกวดแนวคิดและระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออก ด้าน e-Transactions และ e-Commerce รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ต่อเนื่องได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุน และสามารถใช้งานระบบได้ทั่วประเทศแบบไร้พรมแดน เพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในภูมิภาคไปในทิศทางเดียวกันตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จาก 20 ประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ รางวัล eASIA Award 2019 แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trade Facilitation and e-Commerce จำนวน 2 รางวัล 2. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ หรือ Digital Transformation (Public Sector) จำนวน 3 รางวัล 3. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector) จำนวน 3 รางวัล และ 4. ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล หรือ Creating Inclusive Digital Opportunities จำนวน 2 รางวัลนอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศ หรือ Honorary Award มอบให้กับ ดร.แกรี่ เรง เวง กอง หัวหน้าคณะผู้แทนจากไต้หวัน อดีต AFACT Chairman ในฐานะบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก และทำให้ AFACT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ    “นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัล eASIA Award  ถึง 3 องค์กร ได้แก่ ETDA จากการคิดค้นระบบ E tax ร่วมกับกรมสรรพากรที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการตรวจสอบเอกสารให้ได้มาตรฐาน, บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด จากการสร้างระบบเพื่อลดต้นทุนการทำเอกสาร และการนำส่งเอกสารแบบแมสเซนเจอร์ เพื่อให้การขนส่งและการสั่งซื้อมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และสุดท้ายคือ กรมศุลกากร โดยทั้ง 3 ทีมได้สร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย และจะได้รับการผลักดันให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดองค์กรต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก พร้อมทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจไปพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” สุรางคณา กล่าว
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและบรรยากาศพิธีมอบรางวัล eASIA Award 2019 ได้ทาง https://standard.etda.or.th/afact2019/easiaawards.html และ ทาง FB : ETDA Thailand
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22