อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

'เจ้าคุณประสาร'ที่ผมรู้จัก กับครหาพระสงฆ์การเมือง

สัปดาห์นี้ไปดูบทบาทของ “เจ้าคุณประสาร” สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.


ผมรู้จัก "เจ้าคุณประสาร" หรือพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน 2 สถานะด้วยกัน หนึ่ง ในฐานะแหล่งข่าวพระสงฆ์ เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์ พระคุณเจ้านับว่าเป็นแหล่งข่าวต้นๆ ที่นักข่าวเฉกเช่นพวกเราจะต้องขอสัมภาษณ์และนึกถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากพระคุณเจ้าเป็นบุคคลที่รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงพระสงฆ์ เพราะถือว่าเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพระมหาเถระผู้ใหญ่และระดับข้าราชการและนักการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ส่วนอีกสถานะหนึ่ง..ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้สร้างบทบาทและสีสันให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ทั้งหน่วยรบแนวหน้าและเบื้องหลังครบเครื่องทั้ง “บู๊และบุ๋น” ข่าวสารใดก็ตาม ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์ ส่งผลกระทบต่อกิจการพระพุทธศาสนา และหรือรวมทั้งส่งผลกระทบต่อพระเถระผู้ใหญ่ เจ้าคุณประสารไม่พลาดที่จะออกมาปกป้องแก้ไขและทำความเข้าใจกับสังคมที่มันเกิดขึ้น มีมูลเหตุหรือข้อเท็จจริงอะไร เว้นบางเรื่องที่อาจนอกเหนือจากการควบคุมของคณะสงฆ์ นั่นถือว่า เป็นกรณีพิเศษ ที่พระพุทธเจ้าสอนว่า เป็นอจินไตย ไม่ควรคิด คิดแล้วเดี๋ยวจะเพี้ยนเอาเจ้าคุณประสาร ในห้วงหนึ่งท่านถูกข้อครหาว่า เป็นพระสงฆ์การเมือง ใกล้ชิดกับนักการเมือง ผมเคยถามเรื่องนี้ตรงๆ พระคุณเจ้าก็ไม่ได้ปฎิเสธ แต่พูดเชิงว่า “อาตมาอยู่วัด อาตมาเป็นพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท่านใดมาวัดหรือขอให้อาตมาประสานวัดโน้นวัดนี้เพื่อมาทำบุญ อาตมาก็ไม่ปฎิเสธที่จะคอยต้อนรับหรือประสานให้ แต่ถ้าจะบอกว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์ฝักใฝ่กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ เรื่องนี้อยู่ที่คนมอง แต่เชื่อเถอะอาตมาเป็นพระสงฆ์ที่รักพระพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ไม่แพ้คนใดๆ เพราะอาตมาบวชมาตั้งแต่เด็ก ถูกปลูกฝังตลอดชีวิตว่า สถาบันสงฆ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เกื้อกูลกันกันมาอันยาวนาน เราจะขาดเสาหลัก เสาใดเสาหนึ่งไม่ได้เลยในสังคมไทย ยิ่งพระมหากษัตริย์ท่านตั้งอยู่ในชาติภูมิของพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม พวกเราต้องยกย่องและนับถือ หากใครทำลายสถาบันสงฆ์ได้ สถาบันอื่นก็กระทบไปด้วย อันนี้เป็นความจริง”

หลายวันมานี้มามีข่าวเจ้าคุณประสารที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นอนุกรรมาธิการ ถูกกล่าวหาว่า “เจ้าคุณประสารเป็นพวกเดียวกับวัดพระธรรมกาย” เรื่องนี้หากนักข่าวสายศาสนาเก่าๆ ก็จะรู้ว่า..เจ้าคุณประสารไม่เคยข้องแวะกับวัดธรรมกาย ครั้งหนึ่ง "เจ้าคุณโชว์" ก็ถูกกล่าวหาว่า เป็นคนของวัดธรรมกาย แต่หากใครติดตามบทบาทเจ้าคุณโชว์ช่วงน้ำท่วมจะรู้ว่า เจ้าคุณโชว์มาถลกสบงด่าวัดธรรมกาย เรื่องกั้นเขื่อนแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน บางเรื่องหากพวกเราในสังคมไม่รู้จริงก็ควรหยุดพูดเสียบ้าง สังคมมันก็เดินต่อไปได้..

หรือแม้ เจ้าคุณประสาร เจ้าคุณโชว์ ข้องแวะกับวัดธรรมกาย ผมก็ไม่เห็นแปลกอะไร เพราะพวกท่านเหล่านี้คือ ลูกขององค์แห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน พวกเราในสังคมต่างหากที่กำลังตกเป็นเครื่องมือทฤษฎี “แบ่งแยกแล้วปกครอง”

การเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมาธิการของท่าน ในแง่คิดส่วนตัวผมว่า ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มาถูกแล้ว เพราะในสังคมสงฆ์พระภิกษุที่รู้เรื่องความต้องการของคณะสงฆ์และชาวพุทธในมิติสังคมและการเมือง ผมว่าเจ้าคุณประสาร เป็นพระภิกษุระดับต้นๆ ที่รู้เรื่องพวกนี้ดี บางคนอาจจะมองว่าพระสงฆ์ไปยุ่งอะไรกับกรรมาธิการ ผมเคยเป็นกรรมาธิการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชุด ทั้งเรื่องภาคใต้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องแวดล้อม เวลาประชุมกรรมาธิการส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียน ปรับปรุงและเสนอแนวคิด และทั้งในอดีตหลายกรรมาธิการก็มีพระภิกษุเข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรืออยากเห็นผมเห็นเจ้าคุณประสารเข้าไปประชุมคณะอนุกรรมาธิการสองครั้ง สิ่งที่ปรากฎการณ์ใหม่เกิดคือ ก่อนประชุมก็มีการทำวัตรสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล สอง เมื่อเข้าไปแล้วก็ไปปัดฝุ่นสิ่งที่ชาวพุทธอยากให้เกิดมานานคือ หนึ่ง เรื่อง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา สอง เรื่อง พ.ร.บ.ธนาคารพุทธ และสาม พ.ร.บ.แม่ชีทิศทางต่อจากนี้ไปคงต้องรอดูบทบาทของเจ้าคุณประสารในฐานะคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ แม้จะเป็นตัวแทนพระสงฆ์ขับเคลื่อนวงจักรแห่งพุทธศาสนาเล็กๆ ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอำนาจออกกฎหมาย ออกกฎระเบียบให้ผู้คนในสังคมได้ปฎิบัติ..แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีตัวแทนพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมเลย.

ขอบคุณภาพ : เฟชบุ๊ก พระเมธีธรรมาจารย์-เจ้าคุณประสาร
..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

บอกต่อ : 296