อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เช็กดวงประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.25 น. เที่ยงจริง เวลา 12.06 น. เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น.


สุริยคติกาล วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.25 น. เที่ยงจริง เวลา 12.06 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.48 น. จันทร์ตก เวลา 21.30 น.

วันนี้ เวลา 00.00-09.30 น. ดาวจันทร์เสวยปุพพาษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์ มหัทธโน แปลว่า คหบดี เศรษฐี ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง เป็นฤกษ์ที่ดี มุ่งให้มีความมั่นคง เข้มแข็งถาวร เป็นปึกแผ่นแน่นหนา มีความพร้อมเพรียง มีความเจริญก้าวหน้า เวลา 09.31-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย วันเสาร์-เป็นวันอธิบดีตามกาล โยค เวลา 00.00-06.25 น.-ทำการมงคลได้สารพัด
ตามฤกษ์บนหมวดมหัทธโนฤกษ์ เวลา 06.26-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร (เหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ (ใต้) สีประจำวัน-สีดำ สีสิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีตุล

เกิดวันนี้ เด็กชาย เมื่อเด็กเลี้ยงยาก เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ฐานะการเงินดี เป็นคนเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไว ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ ความจำดี คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ กล้าหาญ เด็กหญิง จะเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นครูบาอาจารย์ ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว ชอบพึ่งตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ ชอบศึกษาเล่าเรียน เรียนดี มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ มีเหตุผล ละเอียดลออ มัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง



เกิดวันอาทิตย์ ผู้ใหญ่จะให้การสนับ สนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับผลประโยชน์จากการงานเป็นที่พึงพอใจ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต มีมิตรสหายเก่า ๆ แวะเวียนไปมาหาสู่ จะได้เดินทางไปที่แปลก ๆ จากคู่ครองคนรัก มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ได้ทรัพย์สินเข้าบ้าน มีลาภเป็นของเก่าจะทำการใดต้องรอบคอบ หากประมาทจะมีอันตราย ควรระวังดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันจันทร์ พี่น้องเพื่อนฝูงจะชักชวนเข้าร่วมลงทุน มีงานพิเศษด้านการบริการสังคม จะเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย การเจรจาติดต่อทางธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ จะได้รับข่าวจากทางไกล การเดินทางควรตรวจสภาพยานพาหนะให้ดี จะได้ลาภจากญาติผู้ใหญ่ มีเรื่องต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทอง การงานมีปัญหาต้องแก้ไข มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

เกิดวันอังคาร มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีรายได้จากผลงานเก่า ๆ แต่เงินทองที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปจะได้กลับคืน ระวังจะเสียเงินเพราะเพศตรงข้าม ระวังอุบัติเหตุ แต่มีผู้ช่วยเหลือ การงานควรมีสติตั้งมั่นโดยมีเป้าหมาย ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

เกิดวันพุธ หุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพลเรื่องการงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้มีรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงาน การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทอง มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคน มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อนจะตกลงปลงใจกับใครควรเรียนรู้และสืบประวัติดูให้ดี ทำกิจการใด ๆ จะสำเร็จสมความประสงค์



เกิดวันพฤหัสบดี ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง มีโอกาสได้ออกงานแสดงผลงานหลายครั้ง มีโอกาสได้ทำงานพิเศษ จะได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย การเจรจาและการแสดงความคิดเห็นควรรอบคอบ เพราะจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ง่าย จะโชคดีด้านอาหารการกิน ได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี ระวังบุตรบริวารจะเจ็บป่วย มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน จะมีลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง

เกิดวันศุกร์ แม้มีปัญหาทางการเงินอยู่บ้างก็สามารถแก้ไขได้ จะมีเงินทองผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ ถึงแม้ท่านจะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก ทำการใดจะประสบความสำเร็จ คนใกล้ตัวจะเจ็บป่วยหรือเดินทางไกล มีคนพยายามจะสร้างความเดือดร้อนให้ มีการปรับปรุงตกแต่งประดับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ควรเจริญธชัคคปริตรเพื่อป้องกันภัยเวลาขึ้นที่สูง

เกิดวันเสาร์ มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน มีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน การเจรจาติดต่อประสานงานจะค่อย ๆ เดินหน้า มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ การเงินหมุนเวียนดี ได้ศึกษาวิชาแปลก ๆ จะได้ของเก่า สิ่งเก่า ๆ ที่ทำไว้แต่ก่อนจะเกิดเป็นเรื่องขึ้นมา เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นหัวหน้า.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40