อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"ไทยออยล์" ร่วมเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

"ไทยออยล์" ร่วมเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.42 น.

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Responsible Business Network (TRBN เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21