อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

วิทยาเขตกาญจนบุรี-ม.มหิดล ลงนามพัฒนาการศึกษา

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา เริ่มต้น 5 โรงเรียนแรก ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความมือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 00.37 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย อาจารย์ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  อาจารย์ไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาจารย์เฉลิมชัย  กาญจนคเชนทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี  อาจารย์มนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  อาจารย์พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ทั้ง 5  โรงเรียน อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน   และหลังจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง คณาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมพบปะพูดคุย กับคณะอาจารย์และนักเรียน เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล     ณ  ห้องนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ โดยเริ่มต้นเป็นระยะที่ 1 กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มจำนวนโรงเรียนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  อันจะเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ซึ่งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะมีการจัดกิจกรรม ร่วมกัน เช่น การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  การทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยและ โรงเรียนมีอยู่ ในการประสานความร่วมมือ ให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้ ของอาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

.................................................

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเวบไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29