อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

องคมนตรีตรวจเยี่ยม แก้ปัญหาความยากจนในชุมชน

องคมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนบ้านต้นมะกอก ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 00.34 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วย นายหลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นำคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนบ้านต้นมะกอก หมู่ 6 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครปฐม ตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายพิชาติ ห้วยหงส์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.บ่อสุพรรณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และชาวบ้านร่วมกันให้การต้อนรับในการนี้ องคมนตรี นำคณะเยี่ยมชมโครงการต่างๆ อาทิเช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักปลอดสาร การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะถั่วงอกในถัง ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำองค์ความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท่องถิ่น สร้างพลเมืองที่ดีของสังคม โดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องให้กับชุมชนบ้านต้นมะกอก บ้านพุอ้ายดาว บ้านหนองแขม หมู่ 6 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี สร้างความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ที่พระองค์ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ
 
ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น