อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

รองผบ.ฉก.จงอางศึกนำทหาร-นศ. สร้างอาคารเรียน รร.ตชด.

“พ.อ.ธีรยุทธฑ์” นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดทหารช่าง ร่วมสร้างอาคารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 00.44 น.


เมื่อเร็วๆนี้  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว หมู่ 1 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพภาคที่ 1 นำโดย พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดทหารช่าง ร่วมกิจกรรมสร้างอาคารโรงเรียน และสร้างถนนคอนกรีต พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาและร่วมให้ความรู้ การศึกษา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้มาออกค่ายอาสา พัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพักค้างแรมในพื้นที่ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ในระหว่างวันที่ 2 - 16 ธ.ค.2562นอกจากนี้ อบต.เขาจ้าว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทหาร กับสถาบันการศึกษา รวมถึงนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ให้เกิดความรักความสามัคคีเข้าใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังทำให้นักเรียน-นักศึกษาที่มาออกค่ายอาสา ได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปปรับใช้ในการทำงาน เมื่อจบการศึกษาออกรั้วของมหาวิทยาลัยไปแล้ว


โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว แห่งนี้ ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ ใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และขอใช้พื้นที่จาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อยู่ห่างจาก ตัวเมืองอำเภอปราณบุรี ประมาณ 40 กิโลเมตร มีถนนลาดยาง สลับถนนคอนกรีต และถนนลูกรังบางส่วน มีครูผู้สอน เป็นตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า จ.ประจวบฯ


 
บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%