อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เช็กดวงประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.29 น. เที่ยงจริง เวลา 12.10 น. เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.


สุริยคติกาล วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.29 น. เที่ยงจริง เวลา 12.10 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.49 น. จันทร์ตก เวลา 02.47 น.

วันนี้ เวลา 00.00-24.00 น.ดาวจันทร์เสวยเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ 27 ประกอบด้วยสมโณแห่งฤกษ์ สมโณ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวช พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ นักสอนศาสนา ครูบาอาจารย์ ผู้ถือสันโดษ มีพระเกตุ(9) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้งสี่อยู่ปลายราศีเดียวกัน แต่บาทฤกษ์สุดท้ายเป็นนวางค์ขาด เรียกว่า จัตตุรฤกษ์ หรือขันธฤกษ์ (พยะกะริขัง) มีผลเสียทำให้เกิดความเสียหายและภยันตรายต่าง ๆ ฤกษ์นี้นิยมใช้เฉพาะกิจการหรือพิธีการทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เกี่ยวกับความสงบสุข สุจริต ร่มเย็น การสงเคราะห์ เช่น งานอุปสมบท หล่อพระประธาน พระบูชาพุทธาภิเษก วางศิลาฤกษ์โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ สร้างเสนาสนะสงฆ์ สถูป เจดีย์ ฝังลูกนิมิต ปลุกเสกวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยม ทำขวัญนาค อุปสมบท บวชชี เรียนธรรม เรียนโหร ไหว้ครู ฝึกอบรมสมาธิ เข้ารับการศึกษาเล่าเรียน ฝากเด็กเข้าเรียน ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญอายุ เปิดอาคารทางศาสนา สำนักโหร องค์กรการกุศล วันเสาร์-เป็นวันอธิบดีตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร(เหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ(ใต้) สีประจำวัน-สีดำ สีสิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีพิจิก

เกิดวันนี้ เด็กชาย มีรูปร่างหน้าตาดี มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไว ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ ความจำดี คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ กล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ฐานะการเงินดี เด็กหญิง มีรูปร่างหน้าตาดี ต้องพึ่งตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน เรียนดี มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ มีเหตุผล ละเอียดลออ มัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง มีการศึกษาดี จะมีชื่อเสียง เป็นครูบาอาจารย์ ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัวเกิดวันอาทิตย์ ควรรักษาผลงานเก่า ๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต มีคู่แข่งที่เป็นคนใกล้ชิด การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดี มีโอกาสเดินทางเพราะหน้าที่การงาน มีบุคคลสำคัญเข้ามาคบหาสมาคมด้วย จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ จะทำการใดต้องรอบคอบหากประมาทจะมีอันตราย มีมิตรสหายเก่า ๆ แวะเวียนไปมาหาสู่

เกิดวันจันทร์ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เงินทองถูกนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย มีการขยายและปรับปรุงสำนักงาน ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ลาภ เงินทองควรออมไว้บ้าง การเดินทางควรตรวจสภาพยานพาหนะให้ดี มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

เกิดวันอังคาร มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม ควรทำบุญทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาบ้าง การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีความมุมานะด้วยชั้นเชิงที่ไม่ย่อท้อ จะเสียเงินเพราะเพศตรงกันข้าม ระวังเงี้ยวงาของแหลมคม ศัตรูเบียดเบียนแต่มีผู้ช่วยเหลือ การงานควรมีสติตั้งมั่นโดยมีเป้าหมาย ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

เกิดวันพุธ หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุน จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคมงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม จะมีโครงการงาน
ใหม่ ๆ เข้ามา จะได้บุตรบริวารและมีอะไรใหม่ ๆ เข้ามา เป็นนักค้นคว้าที่มีความมานะพยายาม คนทางไกลเดินทางมาหา จะได้ของฝากของขวัญ กิจการใด ๆ ที่กระทำจะสำเร็จสมความประสงค์ จะได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น

เกิดวันพฤหัสบดี เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะ ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนภายหลัง ระวังการเสียรู้ทางการเงิน มีลาภผลจากการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีความสามารถในการหมุนเวียนเงินทอง ระวังบุตรบริวารจะเจ็บป่วย สิ่งของและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่สูญหายหรือหาไม่พบจะได้คืน จะมีโชคด้านอาหารการกิน จะได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี

เกิดวันศุกร์ การสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง การงานจะประสบความสำเร็จ มีโอกาสปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น จะมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์สิน ระวังคนใกล้ชิดจะเจ็บป่วย จะได้คบเพื่อนทางไกล ระวังจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกับคนรัก ระวังทรัพย์สินจะสูญหาย มีการปรับปรุงตกแต่งประดับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

เกิดวันเสาร์ คู่แข่งทางการงานที่ใกล้ตัวจะเข้ามาขอคืนดีกับท่าน แต่ท่านควรฟังหูไว้หู และไม่ควรไว้วางใจเขามากจนเกินไป เพราะจะทำให้ท่านเสียหายในภายหลังได้ ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ การสมาคมเข้าไหนเข้าได้ทุกระดับชั้น มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ การเงินหมุนเวียนดี จะได้ศึกษาวิชาแปลก ๆ จะได้ของเก่า สิ่งเก่า ๆ ที่ทำไว้แต่ก่อนจะเกิดเป็นเรื่องขึ้นมา เรื่องร้าย ๆ หากแก้ไขได้ทันท่วงทีเรื่องร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นดี เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นหัวหน้า.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 52