อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

พบวิธีใหม่"เพิ่มเกล็ดเลือด" ผลงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

เลือดและส่วนประกอบของเลือด เลือดแดง น้ำเหลืองหรือพลาสมา และเกล็ดเลือด มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.


เกล็ดเลือดเป็นส่วนประกอบสำคัญในการป้องกันไม่ให้เลือดซึมออกจากหลอดเลือดในภาวะปกติ และช่วยทำให้เลือดหยุดหากมีบาดแผลเกิดขึ้น ล่าสุด ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบกระบวนการวิจัยใหม่ เพิ่มเกล็ดเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกล็ดเลือดพร่อง และผลงานวิจัยนี้ยังได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอีกด้วย

ดร.จันทร์เจ้า กล่าวว่า เกล็ดเลือดคือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีบาดแผล ช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด และรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไขกระดูกสร้างได้น้อย เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมียบางชนิด หรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้นปัญหาปัจจุบันของเกล็ดเลือด ก็คือ ต้องนำเลือดจากผู้บริจาค 4-6 ราย มาคัดแยกเพื่อให้ได้เกล็ดเลือด 1 ถุงสำหรับให้ผู้ป่วย โดยจำนวนผู้บริจาคเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณเกล็ดเลือดคงคลังของโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือดรวม จะมีโอกาสได้รับเซลล์เม็ดเลือดขาวแปลกปลอมจากผู้บริจาคเข้ามากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อต้านเกล็ดเลือดบริจาคในที่สุด

และนี่เป็นแรงบันดาลใจให้ ดร.จันทร์เจ้าเริ่มทำงานวิจัยด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเราสามารถผลิตเกล็ดเลือดได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ น่าจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

ดร.จันทร์เจ้า กล่าวว่า กระบวนการวิจัยที่คิดค้นขึ้นนี้ ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยนำการสื่อสารระหว่างเซลล์ชนิดหนึ่งมาใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเจริญไปเป็นเกล็ดเลือด จากการศึกษาวิจัยพบว่า ถ้าเติมสารกระตุ้นตัวหนึ่งเข้าไปในระยะที่เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นตัวอ่อนอยู่ จะทำให้ได้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นจากระดับปกติถึง 30 เท่า โดยผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และยื่นขอรับการรับรองสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เกล็ดเลือดปริมาณมากเพียงพอ และราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน อาจยังต้องใช้เวลา  ดังนั้น การบริจาคเลือด สเต็มเซลล์ หรือ เกล็ดเลือด ยังมีความสำคัญมาก ปัจจุบันโรงพยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด การบริจาคจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเลือด ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–18.00 น. วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30–16.00 น. ณ ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้บริจาคต้องมีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-8081 ต่อ 123, 128 นอกจากนี้ยังมีหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เป็นหมู่คณะในวัน และเวลาราชการ ติดต่อโทร. 0-2419-7492 ต่อ 110.

................................................
นภาพร พานิชชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37