อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

อ.ชุมแพประชุมสรุปสถานการณ์ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประชุมสรุปและติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.56 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุมสรุปและติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมีนายยุทธศักดิ์  ศรีวิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษาพรม-เชิญ นายอดิศร  น้องผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ จ.ส.อ.มนตรี สุวรรณสิงห์ หัวหน้าสำนักงานปลัด เทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชุมแพ เข้าร่วมประชุมนางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า อำเภอชุมแพได้มีการประชุมสรุปและติดตามรับสถานการณ์น้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว และที่ผ่านมาเขื่อนจุฬาภรณ์ได้จัดสรรน้ำมาให้จำนวน 1.5 ล้าน ลบ.ม. และเก็บสำรองไว้ที่แก้มลิงทั้ง 3 แห่ง คือ แก้มลิงหนองหินลาด/แก้มลิงกุดแคน/แก้มลิงหนองบัว ซึ่งคาดการว่าจะใช้ได้(ข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 6 ธ.ค.62) ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุดเพราะสถานการณ์น้ำดิบ ณ ปัจจุบันยังมีน้อย ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนายยุทธศักดิ์  ศรีวิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษาพรม-เชิญ ได้รายงานว่า มวลน้ำที่ได้มีการประสานขอจากเขื่อนจุฬาภรณ์ได้มีการระบายลงมาถึงสถานีสูบน้ำดิบของการประปาชุมแพแล้ว เบื้องต้นทางโครงการฯพรม-เชิญได้มีการสูบน้ำดิบที่หน้าประตูระบายน้ำเชิญไปพักไว้ที่แก้มลิงกุดแคน แก้มลิงหนองหินลาด และหน้าประตูระบายน้ำเชิญ เพื่อสำรองน้ำให้การประปาชุมแพนำออกมาผลิตน้ำประปาต่อไป ด้าน นายอดิศร  น้องผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคชุมแพได้มีการวางแผนร่วมกับโครงการฯพรม-เชิญ ในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมแพ เขตเศรษฐกิจของเมืองชุมแพ และพื้นที่โดยรอบที่ใช้น้ำจากการประปาฯชุมแพ ปัจจุบันการประปาชุมแพได้มีการเสนอของบประมาณในการขุดลอกบึงหนองบัวเพื่อเป็นแก้มลิงเก็บน้ำอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งได้รับงบประมาณแล้ว และจะแจ้งให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการประสานกับเทศบาลเมืองชุมแพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบและได้ให้ข้อมูลกับการประปาต่อไปหลังจากประชุมเสร็จนายยุทธศักดิ์  ศรีวิพัฒน์ และนายอดิศร  น้องผาง นำคณะนายอำเภอชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเชิญ สถานีสูบน้ำดิบของการประปาฯชุมแพ และบึงหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.โนนสะอาด บริเวณที่จะขุดลอกแก้มลิง ของการประปาส่วนภูมิภาค  จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับลำน้ำเชิญยังมีการปรับปรุงแปลงเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชตามปกติโดยใช้น้ำจากลำน้ำเชิญเป็นหลักสุชาติ ปรีชาอนุวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์  จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%