อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

121 ปี 'กรรณสูตศึกษาลัย' พัฒนาการศึกษาสู่สังคม

"กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี" แถลงกำหนดจัดพิธีวางพวงมา การประกอบพิธีทางศาสนา การแสดงนาฏศิลป์เฉลิมฉลองสถาบัน ในงานฉลองครบรอบ 121 ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 11.06 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีวาระครบ 121 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งโรงเรียนก่อตั้งขึ้น โดย พระยาสุนทรบุรี (อี๊ กรรณสูต) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2441 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อันดับ 1 ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง มีบรรดาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จรับใช้สังคม ประเทศชาติ จำนวนมากมายในวาระครบ  121 ปี นี้ สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศักดา วังทอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายสมภพ วะยาคำ  คณะกรรมการชมรมครูเก่า  ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมา การประกอบพิธีทางศาสนา การแสดงนาฏศิลป์เฉลิมฉลองสถาบัน ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายวันรักต้นไม้และสิ่งแวดล้อม สภานักเรียน นักเรียน ทุกระดับชั้น เครือข่ายผู้ปกครอง จะได้ร่วมกันนำพันธ์ไม้ มาจัดปลูกประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคาร 120 ปี หลังใหม่  จัดอบรมนักศึกษาวิชาทหาร จราจรจิตอาสา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรณรงค์ในโครงการป้องกันอุบัติภัยความปลอดภัยทางถนน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR) ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การอบรมผู้นำสุขภาพเพื่อให้นักเรียนเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพฟัน คุณภาพอาหาร คุณภาพการใช้ห้องน้ำ ห้องสุขา มีการประเมินในโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีการจัดการสอบเสริมเพิ่มเติมเปิดค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ร่วมกับภาคเอกชนและบุคลากรในสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพุทธศาสนาการขยายห้องและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยกว่า  90 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความไว้วางใจให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ.2563จากกลุ่มประเทศอาเซียน  9 ประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2563 และการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 พ.ศ.2563 ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 การเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 ด้านจุดโดดเด่นของการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA AWARD จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%