อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เปิดเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เสม็ดครั้งที่ 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 19 เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 11.26 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 19 โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายไพรัตน์ อรุณเวสสเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง  พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ระยอง พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ปาปะคัง ผกก.สภ.เพ ชาวบ้าน นางบัวศรี แสงสุวรรณ สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านเพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานมีกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบริเวณหาดบ้านเพ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้มาร่วมงาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 500,000 ตัว พันธุ์หอยหวานจำนวน 20,000 ตัวโดยกรมประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลจำนวน 2 ตัวโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปลูกและ ต้นสนทะเลจำนวน 10 ต้น นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยว มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกาะเสม็ดที่มีชายหาดสวยงาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชายฝั่งภาคตะวันออกซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยังยืนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดระยอง รักกรรมการฝ่ายจัดงานได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเลก๋ฮเกิดทัศนียภาพที่งดงามส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มบริมาณสัตว์น้ำในทะเลโดยการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลหอยหวานและเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ เพราะเอกชนเกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างจิตใต้สำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองในการจัดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 เทศบาลตำบลบ้านเพ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และประชาชนทั่วไปประมาณ 300 คน มาโนช สนองสุข ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18