อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

รร.หนองบัวพิทยาคาร นำครูภาษาไทยติวเข้ม

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นำครูภาษาไทยติวเข้มเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-NET ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง พัฒนาครูไทยในยุคก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 22.02 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมเขื่อนขันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) มอบหมายให้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นศูนย์การฝึกอบรมตามโปรแกรมที่กำหนด มีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม.19 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ร่วมให้การต้อนรับ และมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.19 เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรตลอดการอบรม นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่า ด้วยการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรอื่น ด้วยนวัตกรมการสอนใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู และให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางภาษาไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภูได้ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูฯในครั้งนี้ขึ้น โดยมีครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลยข้าร่วมการประชุม โดยมี ดร.ณัฐกิตต์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ พว.ในการสนับสนุนงบประมาณและสื่อในครั้งนี้ 

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%