อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ทหารไทย-ลาว ประชุมป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน

ทหารไทย-ลาว ประชุมร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 22.04 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี พลตรีสวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประจำปี 2562 โดยมีผู้สังเกตการณ์จากประเทศไทย ประกอบด้วย พลโทไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พลตรีเวิน จำปาสา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ ปปส. เจ้าหน้าที่ทูต ตำรวจ ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย พลจัตวาสีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน กรมใหญ่เสนาธิการ พลจัตวาแก่นจัน นันทะลังสี หัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ พันเอกอ่อนผิว โค้งเวียงทอง หัวหน้าห้องการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

พลตรีสวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครั้งที่ 25 (GBC) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการพูดคุยในประเด็นความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย – ลาว โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว (SUB – GBC) ซึ่งมีเจ้ากรมกิจการชายแดน เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายไทย และหัวหน้ากรมทหารชายแดน เป็นหัวหน้าฝ่ายลาว และได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ขึ้น เพื่อให้มีการร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน ระหว่างจังหวัดของไทย กับ แขวงของลาว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์โดยในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แก้ไขปัญหายาเสพติด กับ แขวงไซยะบุลี, แขวงเวียงจันทน์, นครหลวงเวียงจันทน์, แขวงบอลิคำไซ, แขวงคำไซ, และแขวงสะหวันนะเขด โดยผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ฝ่ายไทย และมีท่านหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทั้ง 5 แขวง เป็นหัวหน้าชุด ประจำพื้นที่ฝ่ายลาว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดประสานงานประจำพื้นที่ทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการประสานด้านการควบคุมยาเสพติดต่อไป

พิชิต วีระชัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%