อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

แม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน หาทุนการศึกษาช่วยเด็กยากไร้ 

"วิ่งเพื่อน้อง" แม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน นำเงินรายได้ตั้งกองทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือแก่เด็กเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 22.08 น.


ณ สนามโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หม่อมราชวงค์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งแม่สะเรียงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผอ. รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา พร้อมบุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่านำกลุ่มมวลชนนักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกเพศทุกวัย วิ่งรวมพลังสามัคคี และทำการกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน โดยโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดงานวิ่งแม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,300 คน


             
สำหรับกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะนำเงินรายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือแก่เด็กเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามฐานะและความเหมาะสม ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นทุนที่จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้ ได้มีการแบ่งเส้นทางระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท 2 ระยะทาง ได้แก่ ประเภท Fun Run วิ่งในระยะทาง 5.8 กิโลเมตร และประเภท Super mini วิ่งในระยะทาง 10.3 กิโลเมตร
    
สุกัลยา บัวงาม  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37