อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

งานเดิน - วิ่งการกุศล กรมชล​ประทาน

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.


สมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ชื่องาน "สัมผัสน้ำ  สัมผัสหนาว และหมู่มวลดอกไม้" เพื่อนำรายได้สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืนพร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 


ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชล​ประทาน​ ในฐานะนายก​สมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล​ รอรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 คณะผู้บริหารกรมชลประทาน​ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โดยที่นายณัฐพงศ์ ศิริชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวต้อนรับ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กล่าวรายงาน
 


ในการนี้ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ได้เป็นประธานให้สัญญาณแตรลม ปล่อยตัวนักวิ่งในระยะทาง 5 กม. ส่วนรุ่นระยะทาง 10 กม. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานให้สัญญาณ และรุ่นระยะทาง 21 กม. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานให้สัญญาณ
 


ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยประเภท วิ่งระยะทาง 21 กม. ระยะทาง 10 กม. และระยะทาง 5 กม. รวมถึงกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสันเขื่อนจำนวนกว่าแสนตัว โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน หรือทุนลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทานและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชน นักเดิน - วิ่ง ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18