อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

'ค่ายมหาศักดิพลเสพ'มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน

ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.35 น.


ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรม (ตลาดกกเกลือ) บ.เซินใต้ หมู่ที่ 3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  พ.ท.อุเทน   จีนทองหลาง  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่8 (ร.8 พัน.2) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สถานการณ์ภัยหนาว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ  โดยมีนางนงนุช ชัยมหา กำนันตำโนนคอม นำคณะผบ.ร.8พัน.2 สัมผัสความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ พ.ท.อุเทน  จีนทองหลาง  ได้เยี่ยมเยือนพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุซึ่งมีอายุมากถึง 88 ปี และ อายุ 99 ปี ที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย



-------------------------------------

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%