อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

'ค่ายมหาศักดิพลเสพ'มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน

ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.35 น.


ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรม (ตลาดกกเกลือ) บ.เซินใต้ หมู่ที่ 3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  พ.ท.อุเทน   จีนทองหลาง  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่8 (ร.8 พัน.2) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สถานการณ์ภัยหนาว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ  โดยมีนางนงนุช ชัยมหา กำนันตำโนนคอม นำคณะผบ.ร.8พัน.2 สัมผัสความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ พ.ท.อุเทน  จีนทองหลาง  ได้เยี่ยมเยือนพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุซึ่งมีอายุมากถึง 88 ปี และ อายุ 99 ปี ที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย-------------------------------------

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%