อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เทศบาล"สวรรคโลก"จัดกิจกรรม โครงการพี่ปลูกน้องดูแล

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการามและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมทำกิจกรรมในโครงการพี่ปลูก น้องดูแล ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.22 น.

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วย นางพรรณี ยายิรัมย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการามและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมทำกิจกรรมในโครงการพี่ปลูก น้องดูแล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกผักจนกระทั่งขั้นตอนการขายผักด้วยตนเอง

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก กล่าวว่า สำหรับโครงการพี่ปลูก น้องดูแล ทางคณะผูับริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การเพาะปลูกผักสวนครัว โดยปลอดสารพิษเพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการเพาะปลูกผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่ว่างด้านข้างดรงเรียนทำแปลงปลูกผักสวนครัวนานาชนิด นอกจากนี้เด็กๆยังจะได้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเพาะปลูกแปลงผักได้เองที่บ้าน นอกจานี้ยังได้ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มในการดูแลแปลงผักของแต่ละกลุ่มรวมทั้งยังได้นำผลผลิตที่เพาะปลูกนำไปจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยสุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37