อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

รองพ่อเมืองเลยเปิดอบรม ความรู้วัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย

"ชนาส ชัชวาลวงศ์" รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย มีครูอาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องรวม 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.28 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัยมี ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องรวม 50 คน โดย นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรักษาราชการแทนวัฒนธรรม จังหวัดเลยกล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรม นอกจากคุณประโยชน์ในการสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย จากนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะการสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าว ช่วยโยงความร่วมมือทั้งในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะจากกลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยร่วมแม่น้ำโขง โดยมีกิจกรรมได้แก่ การศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย จัดชุมชนทอผ้าพื้นเมือง บ้านสูบ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชมนิทรรศการผ้าไทย และการแสดงเดินแบบผ้าไทย จากผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผ้าหยานัด แนะนำวิธี DIY ผ้าต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นของใช้ ของตกแต่ง และของฝาก ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และต่อยอดด้วยการจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ ผ้าร่วมสมัย ในงานสำคัญที่จังหวัดเลย ได้รับการประกาศในวันที่ 4 มกราคม 2563 อีกด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 50 คน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์คุณ ผู้ออกแบบชุดประจำชาติ Tuk Tuk  Thailand 2015 และชุด Jewel Of Thailand 2016 ที่ใช้ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ร่วมเป็นวิทยากร

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%