อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

รองพ่อเมืองเลยเปิดอบรม ความรู้วัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย

"ชนาส ชัชวาลวงศ์" รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย มีครูอาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องรวม 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.28 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัยมี ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องรวม 50 คน โดย นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรักษาราชการแทนวัฒนธรรม จังหวัดเลยกล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรม นอกจากคุณประโยชน์ในการสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย จากนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะการสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าว ช่วยโยงความร่วมมือทั้งในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะจากกลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยร่วมแม่น้ำโขง โดยมีกิจกรรมได้แก่ การศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย จัดชุมชนทอผ้าพื้นเมือง บ้านสูบ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชมนิทรรศการผ้าไทย และการแสดงเดินแบบผ้าไทย จากผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผ้าหยานัด แนะนำวิธี DIY ผ้าต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นของใช้ ของตกแต่ง และของฝาก ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และต่อยอดด้วยการจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ ผ้าร่วมสมัย ในงานสำคัญที่จังหวัดเลย ได้รับการประกาศในวันที่ 4 มกราคม 2563 อีกด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการด้านผ้า และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 50 คน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์คุณ ผู้ออกแบบชุดประจำชาติ Tuk Tuk  Thailand 2015 และชุด Jewel Of Thailand 2016 ที่ใช้ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ร่วมเป็นวิทยากร

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%