อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

'จ๊ะจ๋า' ชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุ

จ๊ะจ๋า-พริมรตา เยือน''เดลินิวส์ออนไลน์''เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมเกศาธาตุ เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.


“เดลินิวส์ออนไลน์” เปิดบ้านต้อนรับนักแสดงสาวคนดัง จ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดม ที่นำข่าวดีมาบอกต่อเกี่ยวกับโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่สืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี นับตั้งแต่แรกรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย


 
อีกทั้งปี พ.ศ.2562 ยังเป็นวาระครบรอบ 266 ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ซึ่งเป็นนิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูตนำโดยพระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนสามารถเฝ้าชมขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุได้ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในเวลา 8.30 น. และสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.62 และเข้ากราบสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ถึงวันที่ 15 ม.ค.63โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวจะมีกิจกรรมสวดมนต์หรือฟังเทศน์ (เฉพาะวันเสาร์ และวันพระ) ให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ เวลา 19.00-20.00น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : มูลนิธิธรรมดี หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร 02-6102366


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 998