อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

แข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้-กฟผ.ทับสะแก

จัดแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 22.48 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ครั้งที่ 2 โดยมี นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) กล่าวรายงาน มี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นายทิเดช เอี่ยมสาย ผอ.แผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. นายวิภู พิวัฒน์ ผช.ผอ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน เข้าร่วม ภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการด้านพลังงาน จากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนทับสะแก จากนั้นได้ร่วมในการปล่อยรถพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปิดการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย จากผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน และเยี่ยมชมบูธโครงงานนวัตกรรมSTEM และนิทรรศการพลังคิดดี ส่วนจัดแสดงจุดที่ 1 นิทรรศการนวัตกรรมพลังงาน ส่วนจัดแสดงจุดที่ 2 นิทรรศการพลังคิดดี

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล  กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก นับเป็นหนึ่งกิจกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ที่เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนและประชาชน โดยเฉพาะการจัดแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้า สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ และต่อยอดสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมไฟฟ้าได้ในอนาคต  สิ่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้คิดได้ วิเคราะห์เป็น สามารถสังเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการต่อยอดโครงการที่มีประโยชน์ สร้างจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่เยาวชนอย่างแท้จริงนายประเสริฐ อินทับ กล่าวว่า มีหน่วยงานรวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน อีกทั้งมีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ทับสะแก อ.เมืองฯ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งสิ้นจำนวน 71 ทีม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ผ่านการคิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ระหว่างครู นักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก กฟผ. เป็นพี่เลี้ยง ให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง จินตนาการสู่การเป็นนักประดิษฐ์ ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน

------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56