อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

กศน.เกมส์63ได้"อาทิตย์ โสดา" จุดไฟบนกระถางคบเพลิง

“กศน. เกมส์ 2563” ได้” อาทิตย์ โสดา” เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปินส์ จุดไฟบนกระถางคบเพลิง “ อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 01.12 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ณ สนามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.หนองบัวลำภู (กศน.จ.หนองบัวลำภู) จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กศน. หนองบัวลำภู เกมส์ ต้านภัยยาเสติด ประจำปี 2562 โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นอกจากนั้นยังมี พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดน.ภ.(ท.)นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ นักกีฬาจาก กศน.อำเภอทุกอำเภอ ร่วม 2 พันคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไปจนถึงวันที่ 14 ธ.ค.

นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจร่วมกัน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในกาสร้างคุณค่าทางสังคมและให้คนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นการยกระดับและพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญโดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยที่ดี

รวมทั้งสร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนักศึกษา กศน.ด้วยกัน นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. นำทักษะหรือทัศนคติใหม่ที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาไปประยุกต์ใช้ยกระดับทักษะความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู ยังกล่าวอีกว่าล่าสุด สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศ หรือ “กศน.เกมส์ 2563” ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีเป้าหมายให้ นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหาร หน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้รับการพัฒนาโดยใช้ในกิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง กรีฑา และกอล์ฟ โดยมีคัดเลือกตัวแทนภาคละ 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาซึ่งเป็นการค้นหาตัวแทนภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน. เกมส์ 2563” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกหัวเมืองใหญ่เพื่อเฟ้นหาทีมและนักกีฬาหัวกะทิ ในระดับภาค เข้าร่วม“กศน. เกมส์ 2563” ตลอดทั้งเดือน มกราคม 2563

ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดแข่งขันกีฬา“กศน. เกมส์ 2563”  ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ จ.อุดรธานี ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เชื่อว่านอกจากจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีความสนุกสนาน ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสามัคคี ความมีสัมพันธ์ดีอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษา กศน. และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงาน กศน.ได้เป็นอย่างดีและในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ โสดา นักศึกษา ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นนักศึกษาของ กศน.และยังติดชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปินส์ ในประเภททวิกีฬา และได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันนี้ เป็นผู้จุดไฟบนกระถางคบเพลิง เปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

ในขณะเดียวกัน นายสมเจตน์ ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายอาทิตย์ โสดา ที่ถือได้ว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู และประเทศไทย จึงซึ่งถือได้ว่าเป็นการปลุกกระแสให้นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกาย ในโอกาสอีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%