อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบผ้าห่มในถิ่นทุรกันดารทั้งเหนือ-อีสาน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.บึงกาฬ จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.21 น.


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมกับมูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถานจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเช้าทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ 1 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเซกา อ.เซกา และทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเซกา อ.เซกา 500ชุด และบริเวณที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 500ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000บาท(หกแสนบาทถ้วน) โดยมีนายวีรพัชร ตนีพรวสุชัย รองประธานฯพร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมในพิธี  

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%