อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เว็บ"พร้อมไป"สามารถนำไปถึงที่หมายได้ตามต้องการ

เว็บพร้อมไป Promptpai เป็นเว็บที่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อกัน ใช้บอกเรื่องสถานที่ว่าจะไปที่ใด ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก โดยเฉพาะการนั่งแท็กซี่ ยิ่งอยู่ในบ้านจัดสรร อยู่ลึกต้องผ่านหลายหมู่บ้าน เป็นการสิ้นเปลืองเวลา อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.


    เว็บพร้อมไป Promptpai เป็นเว็บที่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อกัน ใช้บอกเรื่องสถานที่ว่าจะไปที่ใด ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก โดยเฉพาะการนั่งแท็กซี่ โดยปกติจะต้องคอยบอกคนขับว่าไปทางใด อยู่ถนนใด ซอยใด เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ยิ่งอยู่ในบ้านจัดสรร อยู่ลึกต้องผ่านหลายหมู่บ้าน เป็นการสิ้นเปลืองเวลา ถ้าใช้เว็บพร้อมไปเข้าช่วย ใช้ตัวเลข 8 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของบ้านหรือสำนัก งาน เช่น โรงพยาบาลราชวิถีใช้เบอร์ โทร. 0-2354-8108 หรือรหัส 8 หลัก 10502907 บอกกับแท็กซี่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเว็บพร้อมไปอยู่แล้ว จะเกิดแผนที่แสดงที่แท็กซี่ทันที แท็กซี่จะดูและไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นมาก
  
     ดร.ภัทระ เกียรติเสวี
และคณะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นผู้คิดค้นโปรแกรมนี้ เพื่อช่วยให้ความสะดวกเรื่องการเดินทางถึงที่หมายได้เร็วขึ้น โดยดูไดอะแกรมในเว็บ จนถึงปัจจุบันมีข้อมูลในระบบพร้อมไปถึง 4 แสนแห่งแล้ว ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของโครงการ Thailand Data Innovation Awards 2019 (DIA) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้มอบให้
     
    จุดเด่น
ผู้ใช้สามารถสร้างรหัส พร้อมไป ของตนเองได้ฟรี ข้อมูลตำแหน่ง ที่อยู่ ที่เกิดขึ้นจะเป็น Open Data
     
      พร้อมไป
สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ มือถือ LINE @prompt pai และมี API สำหรับเชื่อมโยงและต่อยอดได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http.//promptpai.com ทุกคนสามารถสร้างรหัสเองได้ จะเลือกเอาสถานที่ใดก็ได้ตามต้องการ ทุกคนสามารถลง แอพพลิเคชั่น เองได้ ข้อมูลเป็น Open data หากสงสัยให้ โทร. 02-1081-1790
     
     จุดประสงค์
ของการทำเว็บนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางในการค้นหาที่อยู่ ว่าอยู่ตำแหน่งใด ถ้าทุกท่านมีเว็บนี้ หรือถ้าแท็กซี่มีเว็บนี้จะช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นมาก
      
      บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี ยังมีบริการให้อีกหลายอย่าง เปิด Longdo.com จะพบพจนานุกรม Longdo Dict หาศัพท์  อะไรก็เจอ, Longdo Traffic เลี่ยงรถติดชีวิตดีขึ้น Longdo Map แผนที่คนไทย ใช้ง่ายไม่หลงทาง และ Loga สำหรับร้านค้า ทุกอย่างช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น         เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทุกวันนี้ทุกอย่างได้พัฒนาขึ้นมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน รวมทั้งด้านสุข ภาพด้วย โดยอาศัยทั้งเครื่อง มือแบบใหม่เข้ามาช่วย ที่เห็นพัฒนาชัดเจนคือ ด้านเอกซเรย์ เรียก intervention การรักษาโรคต่าง ๆ ในร่างกายโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ปอด การฉีดยาเคมีเข้าไปทำลายเนื้อมะเร็งที่อวัยวะเหล่านี้ เราไม่ต้องเปิดแผลผ่า ตัดไปยังอวัยวะนั้น ๆ เราสามารถเปิดเส้นเลือดที่ขา สอดใส่สายยางเข้าไปยังอวัยวะนั้น ๆ พร้อมฉีดสารเคมีเข้าไปจนถึงอวัยวะที่ต้องการได้
   
     เรื่องทางสมอง
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีโรคเกิดขึ้นในสมอง อาทิ เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดโป่งพอง แต่เดิมเราต้องผ่าตัดเปิดสมอง ปัจจุบันเราก็สามารถเปิดเส้นเลือดที่ขาหนีบ ใส่สายสวนขึ้นไปจนถึงที่หมายและบำบัดแก้ไขได้
      
   เรื่อง Web Promptpai
ก็เช่นเดียวกัน ผู้ช่างคิดก็สามารถคิดค้นให้ความสะดวกกับผู้ต้องเดินทางบ่อย ๆ เพียงบอกตัวเลข 8 หลักกับคนขับแท็กซี่ เมื่อคนขับเปิดเว็บดู แผนที่จะปรากฏที่หน้าจอทันที แล้วขับไปตามทางที่กำหนดไว้ ไม่ต้องหันมาถามบ่อย ๆ การเดินทางสะดวกขึ้นมาก
     
     ต้องขอชมผู้คิดค้นเรื่องนี้ด้วยอย่างมาก นอกจากนี้หากท่านเปิด Longdo.com ยังมีบริการในชีวิตประจำวันอีกมาก ให้ทั้งความรู้และความสะดวกอย่างมาก.

...........................................
นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71