อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

สะท้อนแนวทางกลยุทธ์"ธนาธร" อยู่ไม่เป็นเพราะเห็นผิด

สัปดาห์นี้มอง ‘ธนาธร’ ว่าด้วยแนวความคิดทางการเมือง พร้อมกับกลยุทธ์กิจกรรมการเมือง พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.


การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยถ้อยคำว่า “อยู่ไม่เป็น” เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ที่บริเวณห้องโถงศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.62 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ซึ่งบัญญัติให้บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ เป็นบุคคลต้องห้ามและไม่ให้ใช้สิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในเย็นวันเดียวกันนายธนาธรได้พิมพ์ข้อความ “อยู่ไม่เป็น” เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของตนในลักษณะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังได้ชี้นำและบ่มเพาะความคิดแก่ผู้รับสารซึ่งเป็นมวลชนที่สนับสนุนพรรคของตน ให้รับรู้ว่าไม่สามารถทนต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกล่าวหาว่าถูกอำนาจรัฐกลั่นแกล้งและขัดขวางเส้นทางการเมืองของตน ทั้งๆที่เหตุเกิดจากนายธนาธรทำผิดกฎหมาย  อีกทั้งยังกล่าวหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจ 

ขณะนี้สังคมไทยกำลังจับตามองการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของนายธนาธรว่าจะเป็นเช่นไรต่อไป ซึ่งมีการปลุกเร้ามวลชนที่สนับสนุนพรรคของตนให้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบตามยุทธวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดขึ้น  โดยมีการเชื่อมโยงความผิดของตนที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายจึงปลุกระดมมวลชนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของตน นับเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจยิ่ง เพราะเท่ากับนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงในปัจจุบัน  สังคมไทยจึงควรจะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนายธนาธรว่ามีแนวคิดทางการเมืองตั้งแต่อดีตเป็นอย่างไรและมีพฤติการณ์เยี่ยงไรมาก่อน ประการสำคัญมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่ ให้สิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสมแก่ลูกจ้างในองค์กรตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ ไม่ใช่จู่ๆ ก็อ้างตนเป็นนักประชาธิปไตยซึ่งมีความเป็นมาอย่างไรจากไหนก็ไม่ทราบ แนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศชนิดพลิกแผ่นฟ้าคว่ำแผ่นดิน เป็นแนวคิดที่เป็นอันตรายต่อความสงบสุขของบ้านเมือง เนื้อแท้แล้วนายธนาธรมีต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางการเมืองต่ำ คำที่ถูกเรียกขานกันว่า “ไพร่หมื่นล้าน” เป็นชื่อที่ถูกอุปโหลกขึ้นด้วยอำนาจเงินที่ครอบครัวครอบครองหุ้นในสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นการจุดพลุและปลุกกระแสสังคมไทยว่าเป็นอนาคตใหม่ของการเมืองไทย  ขอให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงประการนี้กันให้ดี อย่าได้ตื่นเต้นกับกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการจัดทำขึ้นเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบซึ่งมีการปลุกเร้าอยู่ตลอดเวลา มีการครอบงำความคิดทางการเมืองให้เป็นไปตามทัศนะของตนและอย่าได้บ้าจี้กับกลยุทธหรือยุทธวิธีต่างๆ ที่ไม่สร้างสรรค์และสร้างความสับสนอลม่านให้กับสังคมไม่รู้จักจบสิ้น

​อันที่จริงแล้วเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องมีจิตสำนึกรักชาติบ้านเมือง จะตอบแทนคุณของแผ่นดินก็เป็นไปตามฐานานุรูปของศักยภาพแต่ละบุคคลจะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้มีจิตใจรักชาติรักแผ่นดินเป็นสำคัญ การที่มีความเห็นผิดทางโลกก็เป็นบ่อเกิดของการทำร้ายและทำลายชาติบ้านเมือง ในเบื้องต้นเพียงนำข้อคิดจากภาษิตของไทยที่ได้สอนสั่งกันมาตั้งแต่วัยเด็ก เช่นอย่ากินบนเรือนแล้วขี้บนหลังคา อย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่าชิงสุกก่อนห่าม ฯลฯ สิ่งที่กล่าวถึงนี้ควรนำมาเป็นข้อเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองดี

​สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา การเมืองการปกครองของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นเวลากว่า 87 ปีแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบบ้าง ค่อนใบบ้าง และเต็มใบบ้าง สลับกับการทำรัฐประหาร เป็นเรื่องที่นักการเมืองต้องรับผิดชอบเพราะหากนักการเมืองมีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง การทำรัฐประหารก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนไม่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพหรือการยอมรับการฉีกรัฐธรรมนูญ ​ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศมีมากมายในหลายมิติ การมียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มิเช่นนั้นแล้วการแก้ปัญหาบ้านเมืองจะเป็นไปในลักษณะพายเรือในอ่างและแก้ปัญหากันอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

​ขอให้สังคมไทยได้ร่วมกันตระหนักถึงความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความเจริญผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อมิให้เกิดวงจรอุบาทว์ซ้ำซาก การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการในระบบรัฐสภาในขณะนี้เเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องคำนึงถึงเหตุผลและความเหมาะสม บท “เฉพาะกาล” ในรัฐธรรมนูญมิใช่บท “ตลอดกาล” ควรทำความเข้าใจกันให้ดี ควรรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้างอย่าได้แต่ใช้วจีทุจริตทำให้บ้านเมืองเสียหาย จนต่างชาติขาดความเชื่อมั่น เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวส่งผลกระทบเศรษฐกิจในประเทศ ประเทศชาติยังต้องการการลงทุนจากชาวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยว น่าจะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองกันบ้าง  

​ความเห็นผิดทางธรรมของนายธนาธรจะเป็นเหตุนำไปสู่การกระทำสิ่งที่ไม่ดี (อกุศลกรรม ) ซึ่งจะนำไปสู่ผลของการกระทำที่ไม่ดี (อกุศลวิบาก ) ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นว่ามีตัวตน (อัตตา) การสำคัญตนผิด (มานะ ) การไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามความโลภ ความโกรธและความหลง ซึ่งจะทำให้ชาติบ้านเมืองพินาศประชาชนไม่เป็นปกติสุขอย่าได้ประมาทกับการดำเนินชีวิต มิเช่นนั้นแล้วอบายภูมิจะเป็นที่หมายรอคอยอยู่เบื้องหน้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้.
 ……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 293