อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

พม.ประจวบฯจัดโครงการ ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสฯ 

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 18.10 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม.12 ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  โดยมี นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( พมจ.) กล่าวรายงาน มี นางนฤดี พงศ์รัศมี ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด นายนคร ศรีสุทานันท์ รองนายก อบต.อ่าวน้อย นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย น.ส.สุภาภรณ์  นันทสังข์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัด น.ส.เกตุมณี  สินพูนภักดิ์  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบฯ(บ้านประจวบโชค) นายยูซป โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม. ครู นักเรียน สมาชิกชมรมนักปั่นจักรยาน และประชาชน เข้าร่วม ต่อจากนั้นได้ปั่นจักรยานไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม พร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 2,000 บาท ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10 ราย เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 พื้นที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35