อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองสวรรคโลก แจงนโยบายปลอดขยะเปียก

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดการประชุมชี้แจงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ อังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 23.15 น.


เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก จัดการประชุมชี้แจงนโยบายจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเรืองฤทธิ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นรทางของประชาชน และเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศสำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ นายสมชาติ  ได้ประกาศเจตนารมณ์ การจัดการขยะเปียก และขยะประเภทอื่นๆ ในครัวเรือน ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าความร่วมมือด้านการจัดการขยะ ระหว่างเทศบาลเมืองสวรรคโลก ร่วมมือกับ ร้านค้า สถานประกอบการ โรงเรียน วัด และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมลงนามบันทึกข้อตกในการประชุมครั้งนี้
 
สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27