อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

ร.ร.เมธีวุฒิกรจัดกิจกรรมทำบุญ ปล่อยปลา8.4หมื่นตัว

ร.ร.เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริกุญชัย" จัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา 84,000 ตัว เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนภัตตาหารนักเรียนพระภิกษุสามเณร และกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน อังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 23.04 น.


เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  ที่บริเวณประตูท่านาง ริมฝั่งแม่น้ำกวง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญปล่อยปลา จำนวน 84,000 ตัว  ซึ่งเป็นโครงการประจำปีของโรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริกุญชัย" 

สำหรับการจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนภัตตหารสำหรับถวายแด่นักเรียนพระภิกษุสามเณร และกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนเมรีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้าน ดร.บุญสุ่ม  อินกองงาม ผู้จัดการโรงเรียนเมธีวุฒิกร   กล่าวว่า โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด มีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งพระภิกษุ-สามเณร และนักเรียนฆราวาสทั้งชายและหญิง รวมจำนวน 717 รูป/คน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งการร่วมทำบุญปล่อยปลากำหนดอัตราตัวละ 1 บาท ทั้งนี้แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้ร่วมทำบุญจะแสดงเจตจำนงในใบปวารณา สำหรับพันธุ์ปลาได้รับการอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดลำพูนรวมยอดเงินที่ได้รับจากการทำบุญปล่อยปลาในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 218,776 บาท
 
ชาญฤทธิ์ มณีจอม ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ลำพูน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37