อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

'กฟก.เชียงราย'คืนโฉนดที่ดิน มอบของขวัญปีใหม่เกษตรกร

สำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนคืนโฉนดที่ดิน และมอบให้เกษตรกรจังหวัดเชียงราย 5 ราย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.12 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย(กฟก.) เปิดเผยว่าในช่วงเดือนธันวาคม ปลายปี 2562 สำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.เกษตรกรอำเภอเชียงของ 1 ราย โฉนดที่ดินเนื้อที่ 2งาน 89 ตารางวา 2.เกษตรกรอำเภอเวียงป่าเป้า 1 ราย โฉนดที่ดินเนื้อที่ 52 ตารางวา 3.เกษตรกรอำเภอเมืองเชียงราย 1 ราย โฉนดที่ดินเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา 4.เกษตรกรอำเภอแม่จัน 1 ราย โฉนดที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา และ5.เกษตรกรอำเภอป่าแดด 1 ราย โฉนดที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 21ตารางวา รวมเป็นโฉนดที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่รวม 51ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา โดยสำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินและมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร ณ สำนักงานที่ดินสาขาในพื้นที่ 5 อำเภอเรียบร้อยแล้วนายนิยม เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า การโอนโฉนดที่ดินและมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร ทั้ง 5 รายดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ได้เข้าไปชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับสหกรณ์ฯเจ้าหนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,933,520.36 บาท โดยเกษตรกรได้นำที่ดินไปจำนองค้ำประกันการกู้เงินกับสหกรณ์ฯและเกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯได้ตามสัญญา เกษตรกรบางรายถูกสหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดี ต่อมาเกษตรกรได้มายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับสำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนดังกล่าว และที่ดินจะตกเป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามกฎหมาย ส่วนเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าชื้อที่ดินคืน กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเกษตรกรได้ผ่อนชำระเงิน กับกองทุนฟื้นฟูฯ ครบตามสัญญาเรียบร้อยแล้วทางด้านเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า วันนี้ดีใจมากที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินคืน จากสำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย  ถือเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของตนเองและครอบครัว ต้องขอขอบคุณหน่วยงานสำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อย่างจริงจัง และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่างแท้จริง.

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์อนไลน์ จ.เชียงราย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60