อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

'ทล.ชุมแพ'เปิดแผนพัฒนาปี63 รองรับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้4.0

ทางหลวงชุมแพ เปิดแผนพัฒนาปี 63 ถนน ไฟส่องสว่าง ทางเท้า สวยงาม สะดวกสบาย รองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ 4.0 นโยบายจังหวัดขอนแก่น ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 22.09 น.


นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จะได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงถนนหนทาง ทางเท้า ไฟส่องสว่างในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพดังนี้ 1.ปรับแนวขยายถนนหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว เป็น 8 ช่องทางจราจร ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมถึงช่วงประมาณร้านสุวัฒน์คูโบต้า 2.ปรับแนวขยายถนนทางเท้า หมายเลข 228 ชุมแพ - สีชมพู จากด้านข้าง รพ.ชุมแพ ถึงประมาณปั๊ม ปตท.ทางออกไป อ.สีชมพู ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายถนนเป็น 4 เลน จากอำเภอชุมแพไปจนถึงอำเภอสีชมพู ในช่วงที่สามารถก่อสร้างได้

3.ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเส้นทางชุมแพ - สีชมพู จากชุมแพจนถึงบ้านหนองไผ่ใต้ 4.ปรับแนวขยายถนน ทางเท้า ทางคู่ขนาน ระบบระบายน้ำ ตั้งแต่สามเเยกโนนหันถึงตลาดโนนหันทางไปจังหวัดเลย 5.ปรับแนวขยายถนนทำทางคู่ขนานต่อเนื่องจากเดิมจนถึงสำนักงานอัยการ และในอนาคตจะขยายต่อจนถึงศาลจังหวัดชุมแพ 6.ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนมลิวรรณ ทางหลวงหมายเลข 12 เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มีการติดตั้งทั้งหมด

และโครงการในอนาคตที่คาดว่าจะเร่งดำเนินการคือ 1.ปรับปรุงทางเท้าจากหน้าธนาคารออมสินถึงสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  2.ปรับปรุงทางเท้าจากสามเหลี่ยมผ่าน ร.ร.ชุมแพศึกษา ถึงช่วงประมาณโรงน้ำแข็ง 3.ปรับปรุงพัฒนาเกาะกลางทางหลวง หมายเลข 12 ช่วงในเขตเมือง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาของทางเทศบาลเมืองชุมแพสำหรับเรื่องที่กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในขณะนี้คือ ปัญหาหน้าโรงงานบ้านหอย จะดำเนินการให้แม่ค้าที่ขายของลุกล้ำเเนวเขตทางหลวงขยับเข้าไปขายในพื้นที่เอกชนให้เป็นระเบียบ และจัดระเบียบรถรับส่งพนักงานให้จอดไหล่ทางที่กำหนด เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน คาดว่าสิ้นเดือน ก.พ. 63 จะดำเนินการแล้วเสร็จ และจุดกลับรถเถื่อนต่างๆ ในพื้นที่จะไม่มีโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ทางแขวงมีโครงการก่อสร้างจุดกลับรถที่ปลอดภัยไว้แก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้ว อยู่ในระหว่างศึกษา คือ 1.จัดกลับรถหัวโต 2.จุดกลับรถแบบช่องลอด 3.จุดกลับรถแบบสะพานบก 4.จุดกลับรถคอสะพานเดิม ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะดำเนินการเลือกแบบและก่อสร้างให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดกลับรถที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน

นายกฤติเดช กล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีนโยบายขอคืนพื้นที่ทางเท้าจากประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนช่วยกันเป็นอย่างดี จนสามารถทำทางเท้าอย่างสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบรองรับการเป็นเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้ 4.0 นโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น

สุชาติ ปรีชาอนุวงศ์  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%