อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อดีข้อเสีย มีภรรยาหลายคน (2)

ปัจจุบัน ยังมีบางประเทศที่รับรองการมีคู่สมรสหลายคน เป็นรูปแบบของการมีภรรยาหลายคนหรือประเพณีมีเมียมาก พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 00.15 น.


โดยทั่วไปแล้วประเพณีมีสามีหลายคน จะผูกติดอยู่กับการขาดแคลนที่ดินและทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ในบางพื้นที่ของเทือกเขาหิมาลัย และทำหน้าที่จำกัดการเติบโตของประชากร ถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องหลายคนแต่งงานกับภรรยาคนหนึ่ง (ภราดรภาพของการมีประเพณีมีสามีหลายคน) ยังปกป้องดินแดนของครอบครัวจากการแบ่งแยกที่ดิน ในยุโรปสิ่งนี้ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปผ่านกฎเกี่ยวกับระบบศักดินาของการเป็นบุตรคนหัวปีหรือเกิดเป็นคนแรกของครอบครัว

เจ้าชายคนแรกหรือคนหัวปีมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายที่จะได้รับมรดกทั้งประเทศตกทอดจากของทั้งบิดาและมารดา เรื่องของการเป็นบุตรคนหัวปีถือว่าเป็นพงศาวดารจากพระคัมภีร์เช่น เอซาว (Esau) ขาย “สิทธิบุตรหัวปี” แก่ยาโคบน้องชายของเขา

ปัจจุบัน ยังมีบางประเทศที่รับรองการมีคู่สมรสหลายคน เป็นรูปแบบของการมีภรรยาหลายคนหรือประเพณีมีเมียมาก ในประเทศทางแถบมุสลิมส่วนใหญ่ เช่น ประเทศอินเดีย การมีภรรยาหลายคนนั้นถูกกฎหมายสำหรับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ขณะเดียวกันในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้กำหนดความผิดอาญาหรือเป็นอาชญากร

ภายใต้นิติศาสตร์หรือหลักกฎหมายการสมรสของศาสนาอิสลาม ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้ถึงสี่คน ตราบใดที่ผู้ชายปฏิบัติต่อพวกผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่เป็นความจริงคือศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาหลายคน แต่เรื่องดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องการหรือกำหนดโทษ ทั้งนี้การแต่งงานสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความยินยอมร่วมกัน นอกจากนี้บางครั้งเจ้าสาวสามารถกำหนดว่าสามีของเธอจะไม่มีภรรยาคนที่สองได้เช่นกัน ถึงกระนั้นก็ตามประเพณีมีเมียหลายคนยังคงพบเห็นได้ทั่วไปในฝั่งทวีปแอฟริกาตะวันตกส่วนใหญ่

ขณะที่การมีภรรยาหลายคนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือมีความผิดทางอาญาทั่วทั้งยุโรปและอเมริกา ในประเทศจีน ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีหลายกรณีของการมีภรรยาหลายคนในประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนผู้อพยพและกลุ่มศาสนาบางอย่างเช่นคริสตจักรที่มีการถือศาสนาแบบตามคัมภีร์อย่างเคร่งครัดหรือผู้ที่เชื่อถือหลักเดิมของศาสนาคริสต์ ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย (โบสถ์ FLDS) และผู้นับถือนิกายมอร์มอน (Mormon fundamentalists) อื่น ๆ.
...................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27