อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

"ครูเล็ก"เปิดกิจกรรม "เสน่ห์...รอยร้าวคอนเสิร์ตออนทัวร์"

"ภัทราวดี มีชูธน" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เปิดตัว "เสน่ห์...รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์" ใช้ดนตรี-สเก็ตบอร์ด สะท้อนปัญหาครอบครัว  พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.43 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หัวหิน สเก็ตพาร์ค โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครูเล็ก นางภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และประธานกรรมการมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “เสน่ห์…รอยร้าว : โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา เด็ก เยาวชนและชุมชน” มี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ฝ่ายแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมรับฟังและรับชมการแสดง “เสน่ห์...รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์” ครูเล็ก กล่าวว่าจากสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหามากขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่มีปัจจัยพื้นฐานมาจากสถาบันครอบครัวที่ไม่แข็งแรง ทำให้เยาวชนต้องหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ไม่ว่าจะเป็นการคบหากับเพื่อนที่ผิด อบายมุข การพนัน สุรา ยาเสพติด นำไปสู่ปัญหาคุณแม่วัยรุ่น การใช้ความรุนแรง อาชญากรรม ปัญหาติดเกมและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการขาด “พื้นที่สีขาว” ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบกับได้ศึกษาเรื่องศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการบำบัด (Creative At Therapy) อย่างจริงจัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงได้นำแนวคิดนี้ขึ้นมาเชื่อมโยงกันและสร้างสรรค์โครงการใหม่ที่มีชื่อว่า "เสน่ห์...รอยร้าว :โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน" โดยเริ่มโครงการเมื่อปี 2562 เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่เด็กกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนที่เคยก้าวพลาด โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญคือกิจกรรม “เสน่ห์...รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์” ซึ่งเป็นการแสดงสดที่ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนง อาทิ ศิลปะการแสดง ดนตรี และ สเก็ตบอร์ด โดยศิลปินมืออาชีพ อาทิ คุณนรินทร ณ บางช้าง, คุณช.อ้น ณ บางช้าง, คุณจักรินทร์ เพชรวรพล (แชมป์สเก็ตบอร์ด) และอีกหลายคนร่วมแสดงกับเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก และชุมชนพระประแดง เพื่อสร้างเวทีและพื้นที่สีขาวให้เยาวชนได้แสดงออก ตลอดจนสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักในประเด็นปัญหาครอบครัวและแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยจะเริ่มจัดแสดงในรูปแบบการทัวร์ไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดตลอดปี 2563 สำหรับ "เสน่ห์...รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์" จะจัดแสดงรอบแรกในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 63 ณ หัวหินสเก็ตพาร์ค ต่อเนื่องด้วยการแสดงในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ในเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนครั้งที่ 5 ณ ตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี บัตรชมการแสดง บริจาคตามศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.032-827 814 หรือ เวบไซต์ www.thebrokenviolin.com Facebook: The Broken Violin Project เสน่ห์..รอยร้าว หรือ ติดต่อทาง Line ID : @vichuahin สำรองที่นั่งได้ทาง www.ticketmelon.com/brokenviolin

กูลเสวก เสวกวรรณกร ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63