อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ทส.จับมือ TK Park ส่งเสริมรักการอ่าน

ทส.จับมือ TK Park สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังรักการอ่าน ด้วยห้องสมุดกรีนดิจิทัล พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.


นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลตลอดจนการแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อขยายการให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เยาวชนและประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลา 3 ปี ประเดิมการให้บริการครั้งแรก เดือน มีนาคม 63 นี้ ด้วยห้องสมุดกรีนดิจิทัล ที่ TK Park เซ็นทรัล เวิลด์ นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน ห้องสมุด แหล่งความรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ สำหรับให้บริการประชาชนทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก มีแนวโน้มของผู้เข้ารับบริการลดน้อยลง เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ทุกหน่วยงาน ทั้งห้องสมุดและศูนย์บริการประชาชน ต่างก็ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ให้มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้คนมาให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา Co – working Space พัฒนาสื่อดิจิทัล และการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นต้น ซึ่ง ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อมูล หนังสือ สื่อ และองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ ข้อมูลด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบของหนังสือและหนังสือดิจิทัล หรือ E – Book ที่จะช่วยเพิ่มและขยายขอบเขตการให้บริการ ข้อมูล สื่อ และองค์ความรู้ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน ในทุกช่องทางมากยิ่งขึ้นด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงต่อไปได้ อีกทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชน ได้รับรู้ ในวงกว้างมาก โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จะจัดแสดงและให้บริการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบหนังสือ และแพลตฟอร์ม E – Book ห้องสมุดกรีนดิจิทัล หรือ Green Digital Library Application ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
                                          
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18