อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

"มีอะไรอยู่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์?"

ท่านอาจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ มีความกังวลใจว่า ประชาชนคนไทยมีความรู้เท่าทันหรือยังว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) มีองค์ประกอบอย่างไร ท่านได้ให้ความรู้มาดังนี้ อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.


         ท่านอาจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ มีความกังวลใจว่า ประชาชนคนไทยมีความรู้เท่าทันหรือยังว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) มีองค์ประกอบอย่างไร ท่านได้ให้ความรู้มาดังนี้
     
       บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่มักเรียกกันว่าบุหรี่ไฟฟ้า แม้จะมาจากคำว่า electronic cigarette ก็ตาม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ทำให้ของเหลวนิโคตินกลายเป็นละอองเข้าสู่ปากของผู้ใช้และสูดดมไปสู่ปอด ประเด็นถกเถียงว่าควรควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้หรือไม่ อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญในความเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ แต่สำหรับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่พึ่งพาสารนิโคติน เรื่องนี้เป็นทางเลือกที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการและพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดละอองนิโคติน (aerosol) โดยไม่ผ่านการเผาไหม้ บางครั้งเรียกว่าไอระเหย (vapor) การสูดดมละอองนิโคตินทำให้ร่างกายได้รับนิโคตินโดยตรง จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูบบุหรี่ การทำความรู้จักบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้ถ่องแท้ เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไทยควรมีข้อมูลที่เพียงพอ และเลือกใช้อย่างฉลาด
    
       การทำงานของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
         บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีรูปทรง ขนาด และการออกแบบที่หลากหลาย มีทั้งเลียนแบบบุหรี่มวน ซิการ์ ไปป์ ปากกา แท่ง USB แฟลชไดรฟ์ หรือรูปแบบอื่น ๆ แต่ทั้งหมดทำงานในลักษณะเดียวกัน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกอันจะมีส่วนที่ใช้ปากคาบไว้หรือที่ดูดไอ (mouthpiece), แบตเตอรี่, อุปกรณ์ทำความร้อน และส่วนที่บรรจุสารละลายนิโคติน (e-liquid, e-juice) อาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น จอแสดงผลดิจิตอล, ซอฟต์แวร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ เป็นต้น แต่องค์ประกอบหลักในการทำงานของบุหรี่อิเล็กทรอ นิกส์ คือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดละอองลอย (aerosol) และสารเคมีตั้งต้นที่ปลดปล่อยนิโคติน
        
     อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดละอองลอย ประกอบด้วย
         1)          Cartridge หรือภาชนะบรรจุสารละลายนิโคติน
         2)          Atomizer หรือ อุปกรณ์ทำความร้อน (Heating Device) ประกอบด้วยขดลวดความร้อนและไส้ อาจเรียกชื่อต่างกัน เช่น Carto mizer หมายถึง Atomizer ที่อยู่รวมกับ Cartridge ใช้แล้วทิ้ง นำมาบรรจุ e-liquid ใหม่ไม่ได้, Clearomizer เป็น Cartomizer ที่ใสทำจากแก้วหรือพลาสติก ทำให้มองเห็นระดับ e-liquid ใน cartridge ได้ หรือ Tank เป็น Clearomizer ที่บรรจุน้ำยา e-liquid ได้ปริมาณมาก ใช้ซ้ำได้โดยผู้ใช้สามารถเติม e-liquids เองได้ จึงเปิดโอกาสให้สามารถเติมสารอื่น ๆ ได้
         3)          แบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงาน (power source) ทำให้ Ato mizer ทำงานให้ความร้อนแก่ e-liquid จนอุณหภูมิสูงพอที่จะทำให้เกิดละอองลอยที่สูดดมได้
       
    สารเคมีตั้งต้นที่ปล่อยนิโคติน เป็นสารละลายของเหลวที่เรียกว่า e-liquid มีส่วนผสมของนิโคติน, สารแต่งกลิ่นรส และสารรักษาความชื้น ซึ่งปริมาณนิโคติน, สารแต่งกลิ่นรส และสารเคมีอื่น ๆ จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
         -  สารนิโคตินในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งที่สกัดจากยาสูบและสังเคราะห์ขึ้น ระดับนิโคตินในบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายมาก โดยมีระดับเท่ากับหรือเกินกว่าที่พบในบุหรี่ที่เผาไหม้ มีการใช้นิโคตินในรูปเกลือ (nicotine salt) เพื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นและส่งนิโคตินได้เร็วขึ้น โดยระคายเคืองน้อยลง
         -  สารแต่งกลิ่นรส (Flavorings) เกือบทั้งหมดใช้สารประเภทเดียวกับที่ใช้กับอาหาร บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีการแต่งกลิ่นรสมากมายหลายประเภท เช่น กลิ่นยาสูบ/ เมนทอล/ ผลไม้/ ขนมหวาน/ ขนมหวาน+แอลกอฮอล์/ เครื่องดื่มอาหารว่าง/ อาหาร และอื่น ๆ
         - สารรักษาความชื้น (Humectants) ได้แก่ โพรพิลีนไกลคอล (PG) และ กลีเซอรีนจากพืช (VG) เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและสร้างละอองลอยเมื่อถูกความร้อน
         แม้ว่าสารแต่งกลิ่นรสและสารรักษาความชื้นที่ใช้ ส่วนใหญ่อยู่ในรายการสารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ซึ่งการบริโภคอยู่ในรูปแบบการรับประทานเท่านั้น ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้สำหรับสูดดม ดังนั้นจึงยังไม่มีการรับรองความปลอดภัยเมื่อบริโภคในลักษณะนี้
   
         มีอะไรอยู่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
         ผู้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมักจะถูกเรียกว่า “Vaper” หรือผู้สูดไอระเหย แต่อุปกรณ์ชนิดนี้ผลิตละอองลอย (aerosol) ไม่ใช่ไอระเหย (vapor) ซึ่งแตกต่างกัน ละอองลอยจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยอนุภาคทางเคมีขนาดเล็กทั้งจากสารละลายนิโคติน และจากตัวอุปกรณ์คือโลหะจากขดลวดความร้อน
         ในปี 2557 Tianrong Cheng รายงานในวารสาร Tobacco control ถึงผลการประเมินสารเคมีจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวบรวมรายงานวิจัยจากปี 2550 ถึง 2556 สารที่พบในสารละลายที่ใช้เติมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์, ละอองไอที่สูดดม และ สารที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิโคตินไนโตรซามีนเฉพาะยาสูบ (TSNAs), อัลดีไฮด์, โลหะ, สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), สารแต่งกลิ่นรส, สารตัวทำละลาย, อัลคาลอยด์ยาสูบ, สารประกอบฟีนอล, polycyclic aromatichydrocarbons (PAHs) และ ยา (amino-tadalafil and rimonabant)
         นิโคติน เป็นสารเสพติด มีผลต่อสมอง และพัฒนาการของทารกในครรภ์ทำให้คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดต่ำ TSNAs, อัลดีไฮด์, โลหะ, VOCs, สารประกอบฟีนอล, PAHs และอัลคาลอยด์ยาสูบ เป็นสารอันตรายและทราบแน่ชัดถึงความเสี่ยงด้านสาธารณสุข บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวทำละลาย เช่น โพรพิลีนไกลคอล และกลีเซอรอลหรือสารรักษาความชื้น เพื่อทำให้เกิดควันจำลองการสูบบุหรี่ธรรมดา สารเหล่านี้ถูกออกซิไดซ์เพื่อสร้างอัลดีไฮด์ตัวเดียวกับที่พบในควันบุหรี่ทั่วไปเมื่อใช้แรงดันความร้อนสูงกว่า 3 โวลต์
         วันที่ 8 พ.ย. 2562 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) แถลงข่าวการค้นพบว่า “วิตามินอีอะซิเตท” ที่พบในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบรุนแรงที่คร่าชีวิตคนไปแล้ว 39 ราย และล้มป่วยอีกกว่า 2,000 คนทั่วสหรัฐ โดยเชื่อว่าวิตามินอีอะซิเตทถูกใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณ (cutting agent) ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มี THC ซึ่งเป็นสารสกัดจากกัญชา
         วันที่ 18 พ.ย. 62 วอชิงตันโพสต์ ประโคมข่าวประธานาธิบดีทรัมป์ สนับสนุนการยกเลิกบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่แต่งกลิ่นรส และตำหนิที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การดำเนินการห้ามการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่แต่งกลิ่นรส ยกเว้นรสชาติเหมือนยาสูบและเมนทอล ไม่คืบหน้า โดยประธานาธิบดีกล่าวว่าทำเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ตามความประสงค์ของภรรยาและลูกสาว
        
     ความเป็นพิษต่อเซลล์และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งถูกและผิดกฎหมายในหลายประเทศ จากกลยุทธ์การตลาดของภาคธุรกิจและได้แรงหนุนจากการอ้างถึงการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดหรือเลิกสูบบุหรี่ ในขณะที่ข้อมูลด้านสุขภาพพบว่าอัตราการเลิกสูบบุหรี่จากการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่ำมาก แต่กลับพบว่าการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่แต่งกลิ่นรสเพื่อความเพลิดเพลินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาหลักที่ทำให้รัฐบาลหลายประเทศห้ามการจำหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ใช่กีดกันนักสูบเดิม แต่เป็นการปกป้องนักสูบหน้าใหม่ที่สนใจทดลองใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการใช้สารแต่งกลิ่นรสทำให้การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่น่าสนุก น่าลิ้มลอง และนำไปสู่การพึ่งพานิโคตินในที่สุด รวมถึงรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ที่ระบุว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสารที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายลงในสารละลายที่ใช้กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินทางคลินิกอย่างละเอียดและการเฝ้าระวังประชากรในระยะยาวเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


 
         ข้อมูลจาก นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551).


......................................................
นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 46