อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

next station'ปอยเปต'นั่งฟินยาวๆไม่ต้องต่อรถให้เสียเวลา

สัปดาห์นี้อัพเดทรถไฟระหว่างประเทศ ไทยกับกัมพูชา นั่งฟินยาวๆ จากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวปอยเปต ไม่ต้องลงไปต่อรถให้ยุ่งยากเสียเวลา อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.


สัปดาห์นี้ยังอยู่กับระบบราง แต่จะพานั่งรถไฟฉึกกะฉัก...ฉึกกะฉัก.... ปู๊น...ปู๊น.....ไปไกลถึง จ.สระแก้ว อัพเดทรถไฟระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับกัมพูชา ลุ้นข่าวดีนั่งฟินๆ ยาวๆ จากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวปอยเปต ประเทศกัมพูชาภายในปีนี้ โดยไม่ต้องลงจากรถไฟไปต่อรถให้ยุ่งยากและเสียเวลากันอีกแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายเส้นทางการเดินรถจากกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ เป็น กรุงเทพฯ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก(ตลาดโรงเกลือ) จ.สระแก้ว ตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางมายังตลาดโรงเกลือ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับดีมาก มีผู้โดยสารใช้บริการจากอรัญฯมาด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเพิ่มมากขึ้น

ช่วงแรกที่เปิดบริการใหม่ๆ มีผู้โดยสารนับได้แค่หลักสิบต่อขบวนเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ 500 คนต่อขบวน และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตลาดโรงเกลือ และบางส่วนเดินทางข้ามพรมแดนไปยังกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชานายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรฟท. บอกว่า มีแผนเปิดเดินรถไฟระหว่างประเทศ โดยเป็นการเดินรถต่อเนื่องจากสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เพื่อไปยังสถานีรถไฟปอยเปต ประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (กม.) ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและกัมพูชา

ขณะนี้ในส่วนของ รฟท. ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมทั้งหมดแล้ว รอทางกัมพูชาเตรียมความพร้อมเท่านั้น เบื้องต้นทราบว่าในเร็วๆ นี้ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานกับ รฟท. เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับระบบการขนส่งข้ามแดนที่เดินทางด้วยรถไฟ แต่ทั้งนี้ยังมั่นใจว่าเส้นทางนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปี 63

นายวรวุฒิ บอกด้วยว่า ปัจจุบันที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก รฟท. ได้ดำเนินการวางระบบ และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารสถานีฯ เพื่อรองรับการเปิดเดินรถไฟระหว่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 6 ห้อง ได้แก่ ห้องหน่วยงานความมั่นคง ห้องตรวจปล่อย/ด่านศุลกากร ห้องตรวจคนเข้าเมือง ห้องด่านตรวจพืช ห้องด่านตรวจสัตว์น้ำ และห้องงานสถานีรถไฟขณะเดียวกันรางรถไฟก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการ หลังจากนี้คงต้องหารือกับทางกัมพูชาอีกครั้งว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้เมื่อใด รวมถึงอัตราค่าโดยสารที่จะเก็บจากผู้โดยสารด้วย ซึ่งคงเก็บในอัตราไม่แพงมากนัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้ง2 ประเทศ และสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา

การเปิดเดินรถไฟถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเดินรถไฟสายประวัติศาสตร์ ภายหลังการลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรฟท. ได้มอบรถดีเซลราง 4 คันให้รัฐบาลกัมพูชาในครั้งนั้นด้วย เพื่อเชื่อมการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเดินรถไฟสายตะวันออกให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยสำหรับตารางรถไฟจากกรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ขยายเส้นทางไปถึงสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก(ตลาดโรงเกลือ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีระยะทางรวม 260 กม. ค่าโดยสาร 49 บาท ให้บริการขบวนรถไฟธรรมดาไป-กลับวันละ 4 ขบวน ใช้เวลาในการเ ดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง(ชม.) ประกอบด้วย เที่ยวไป 1.ขบวนรถธรรมดาที่ 275 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 05.55 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 11.17 น. 2. ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 13.05 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 17.27 น.

ส่วนเที่ยวกลับ 1. ขบวนรถธรรมดาที่ 280 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 06.58 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 12.05 น. และ 2. ขบวนรถธรรมดาที่ 276 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 13.53 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 19.40 น.

next station (สถานีต่อไป) อีก 2 กม. ถึงปอยเปต ไม่นานเกินรอ.
..................................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 115