อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

มทบ.17มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

มทบ.17 ร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 00.14 น.


เมื่อเร็วๆนี้ พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17 มอบหมายให้ ชุด ชป.จว.ส.พ.(มทบ.17) ร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.พิหารแดง) อ.เมืองสุพรรณบุรี โดย พระครูสุมนต์วิริยคณ ประธานหน่วยอบรม และ คณะสงฆ์ตำบลพิหารแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล และ อสม. ประจำตำบลพิหารแดง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบข่าวสารอาหารแห้งให้แก่ คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำเดือน มกราคม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

น.ส.สุภา เล็กวงศ์ไพบูลย์ อายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน นางสุพร เพชรวัตร อายุ 78 ปี ป่วยเป็นโรคความดัน ไขมัน นายจำรัส ศาสตร์เณร อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรค ความดัน ไขมัน สมองเสื่อม นางรอด รุกขชาติ อายุ 73 ปี ป่วยเป็นโรค ความดัน ไขมัน และนายบุญเกิด ยวนจิตต์ อายุ 87ปี ป่วยเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่โดดเดียวในสังคมและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ทั้งนี้ มทบ.17 มีภารกิจหลักในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมดูแลคนในครอบครัวให้มีอาชีพทำกินอีกด้วย

 
วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14