อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช...เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ งานบุญทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.


จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งถือเป็นการจัดงานบุญที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นงานบุญประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ สืบทอดและทำนุบำรุงซึ่งพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และจรรโลงไว้ซึ่งความเป็นนครแห่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วจังหวัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%