อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

สธ. เปิดงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย

สธ. เปิดงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ประกาศตรวจเข้ม สารพิษตกค้างในผักผลไม้ พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.15 น.


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี From Farm to Table (For Healthy Consumer) และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อผักผลไม้ที่มาจากแหล่งที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผักผลไม้นั้นมีความปลอดภัย ผลิตมาจากสถานที่ที่ได้รับการรับรอง โดยสังเกตจาก QR Code ที่อยู่บนฉลาก หรือสอบถามจากผู้ขาย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผักผลไม้ได้อย่างมั่นใจ หากผู้บริโภคมีค่านิยมในการเลือกซื้อผักผลไม้ที่ผ่านการรับรองนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพย่อมจำหน่ายไม่ได้แน่นอนทั้งนี้ ทาง อย. ยังมีมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร โดยได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยาทุกครั้งที่มีการนำเข้า หรือให้ผู้นำเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ประกอบการนำเข้าผักหรือผลไม้รุ่นดังกล่าว อีกทั้งจะมีการตรวจสอบสารพิษตกค้าง   ณ สถานที่คัดและบรรจุรวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%