อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

นอภ.เบตงจัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าเชื่อมสัมพันธ์

นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยส่วนราชการใน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.43 น.


ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน โดยในครั้งนี้ส่วนราชการฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ร่วมเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้-----------------------------------------

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26